Saturday, July 17, 2010

PENTAFSIRAN SURAH aL-INSYIRAH AYAT 1-4 (2)


PENTAFSIRAN AYAT 1-4

بسم الله الرحمن الرحيم
Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

Pertolongan Allah Kepada Nabi Muhammad

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ* وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ * الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ* وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

Terjemahan:

[94: 1] (Wahai Muhammad) Bukankah Kami telah lapangkan dadamu ?

[94: 2] Dan Kami telah ringankan bebananmu.

[94: 3] Yang telah memberatkan tanggunganmu?

[94: 4] Dan Kami telah angkatkan namamu?

Sebab Nuzul Surah

Al-Suyuti menyatakan ayat ini diturunkan tatkala kaum musyrikin menghina orang Islam dengan kemiskinan .
Ibn Kathir daripada Ibn Abbas meriwayatkan katanya: Sabda Nabi saw: “Aku memohon kepada Tuhanku satu permohonan, aku berasa lebih jika aku tidak meminta daaripadanya. Aku berkata: “Sebelumku ramai para Nabi telah diutuskan, antara mereka ada yang dipermudahkan angina kepadanya dan ada yang boleh menghidupkan orang mati” lalu Allah berfirman: “Wahai Muhammad! Bukankah Aku dapati kamu seorang anak Yatim, lalu Aku lindungimu?” Aku menjawab: Ya wahai Tuhanku. Allah berfirman lagi: “Bukankah aku dapati kamu dahulu mencari-cari sesuatu, lalu Aku tunjukkanmu?” Aku menjawab: Ya wahai Tuhanku, Allah berfirman lagi: Bukankah Aku dapati engkau miskin, lalu Aku perkayakan? Aku menjawab: Ya, wahai Tuhanku. Allah berfirman lagi: “Bukankah Aku telah lapangkan dadamu dan bukankah Aku telah angkatkan sebutanmu? Aku menjawab: Ya wahai Tuhanku ”

Pertolongan Allah Kepada Nabi Muhammad

Nikmat anugrah Allah kepada manusia semuanya besar, tiada satupun yang kecil dan boleh dipandang ringan, hinggakan sehelai bulu roma yang tumbuh meliar pun tidak boleh dianggap kecil. Nikmat-nikmat yang dianugrah kepada Nabi saw lebih besar lagi seperti adab dan akhlak, ilmu dan hikmat, semuanya besar-besar belaka bahkan lebih besar dari langit dan bumi.

(94: 1) Allah membicarakan nabi Muhammad saw dalam surah ini dengan limpahan kasih sayang dan kemesraan serta mengingatkan umat Islam dengan kelebihan Nabi Muhammad saw lalu menyatakan:

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ

[94: 1] (Wahai Muhammad) Bukankah Kami telah lapangkan dadamu ?

Perkataan شرح memisahkan daging antara satu dengan lain. Dikatakan juga الشَّرِيحة iaitu seketul dagingyang telah dipotong. Dalam istilah perubatan disebut التشريح (anatomi) iaitu satu kajian tentang struktur manusia. Kemudian secara majaz diertikan dengan satu keadaan yang menunjukkan gembira atau suka hati terthadap sesuatu perkara . Kata lawan bagi شَرْحُ الصَّدْرِ (lapang dada) ialah ضِيقُ الصَّدْرِ ertinya (sempit dada). Sebagai contoh, Allah berfirman:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ

Terjemahan: “Dan sesungguhnya Kami mengetahui bahawa hatimu tidak senang dengan cemuhan-cemuhan yang dikatakan mereka”.

Mufassirin memberi dua tafsiran kepada ayat ini:

Pertama: Jumhur ulama berpendapat, maksud lapang dada di sini ialah reda dan senang hati dengan perkembangan dakwah Islam dan tanda-tanda kemenangan yang dilihatnya.

Nabi kita saw telah beroleh kelapangan dada kerana telah mencapai tahap kemuliaan yang tertinggi, tahap yang tidak pernah sampai kepadanya para Nabi yang diutus kepada umat terdahulu, malah sesiapa pun selainya tidak mungkin sampai ke tahap Muhammad saw. Semuanya ini berlaku dengan rahmat dan limpah kurnia Allah yang tidak terhingga kepadanya.

Kesempurnaan Nabi Muhammad saw adalah disebabkan Allah memuliakannya, kesempurnaan dalam lingkungannya sebagai Nabi dan hamba kepada Allah. Kita akui kemuliaan dan ketinggiannya, kita akui baginda sebagai hamba dan pesuruh-Nya dalam syahadah kita, maka kita ucapkan namanya selepas mengakuai keesaan Allah, lalu kita angkatkan suara dengan jelas dan nyaring, kita laungkan setinggi-tingginya dalam azan selewpas menyebut nama Allah:

َأَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه

Terjemahan: “Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad hamba dan pesuruhNya”

Ayat-ayat dalam surah al-Duha terdahulu dan bedberapa ayat dalam surah al-Syarh ini mengangkat Nabi saw ke tahap yang tinggi, tetapi ketinggian yang diangkat itu tidak sampai ke peringkat Tuhan atau menyamai Tuhan, sebagaimana yang didakwa umat terdahulu terhadap Nabi-nabi mereka.

Ayat ini meskipun jelas Nabi Muhammad saw itu hamba Allah, sepatutnya tidak ada lagi yang masih keliru, lalu mendakwa bahawa Nabi Muhamad adalah nur yang qadim dan azali, lalu terjebak dalam pemikiran wahdat al-wujud yang boleh membawa kepada kesesatan kerana tidak dapat membezakan di antara kemuliaan Nabi Muhammad yang dianugrah Allah kepadanya dengan kemuliaan zatnya dan syahsiahnya. Nabi Muhammad mulia dengan anugrah bukan dengan zatnya sebagai makhluk ciptaan. Di sini sesetengah kaum sufi terkeliru, lalu mendakwa bahawa Nabi Muhammad qadim dan memalsukan hadis bagi mengukuhkan kepercayaan mereka kepada Nur Muhammad.

Allah melapangkan dada Nabi dengan iman, dengan keyakinan dan dengan risalah sehingga Nabi dapat mengahadapi dan mengubahkan masyarakat Jahiliayah yang keras dan degil kepada masyarakat yang beriman dan berakhlak mulia.

Hati Rasulullah saw terbuka dan lapang dadanya dengan peristiwa yang lalu dan akan datang, lalu diterimanya debgan cekal dan tabah hati serta sedia mengatasi apa jua cabaran yang mungkin berlaku. Meskipun zaman silih berganti,kejadian sentiasa berubah dan bertukar, namun Nabi Muhammad saw tetap dengan prinsip-prinsip kebenaran yang dianugrah Allah kepadanya, baginda dengan anugrah itu tetap memimpin manusia dengan syariatnya yang kekal dan terus hingga ke akhir hayat.

Nabi kita saw dianugrahkan kelapangan dada dengan para sahabat yang mengikut jejaknya, dengan tabi`in yang mewarisi perjuangan dan dengan umat Islam yang menghayati tinggalannya serta mengikuti pedoman dan ajarannya.

Nabi Muhammad diberi kelapangan dada, lalu dia dapat menjelaskan dengan tepat dan padat. Kitab-kitab yang ditulis oleh ulama silam yang berupa matan, disyarahkan kemudiannya oleh ulama, maka bertamabah jelas lagi apa yang dahulunya kurang jelas.

Kedua: Sebahagian ulama mentafsirkan ayat dengan ertinya zahir, iaitu belah sebagaimana yang dilakukan Jibril terhadapnya pada malam Isra` dan Mi`raj. Memang dada Nabi saw dibedah pada malam itu, berpandukan riwayat yang menyatakan Malaikat Jibril datang lalu membawanya pergi untuk dibedah dadanya, kemudian di basuh dan diisikan dengan hikmat dan iman . Peristiwa ini dikatakan berlaku pada malam isra` dan Mi`raj ke langit.

Berkata Ibn Hajar: Sebahagian ulama menolak peristiwa belah dada itu berlaku pada malam Isra` kerana Nabi saw masih kecil dan belum lagi dibangkit menjadi Rasul. Bagaimanapun Ibn Hajar mempertahankan kejadian sebagai berlaku pada malam Isra` kerana peristiwa belah dada berlaku beberapa kali dan pada setiap kejadian ada hikmatnya .

Nabi sebagai seorang pemimpin tidak mungkin menghadapi cabaran demi cabaran tanpa memiliki dada yang lapang. Sesiapa jua dipertanggungjawabkan dengan tugas yang begini besar dan mencabar, kelapangan dadanya juga pastinya lebih besar supaya tidak mudah goyang apabila ditiup angina atau dipukul rebut. Oleh itu, kelapangan dada merupakan anugrah yang terbesar bagi seorang Rasul. Oleh itu, tafsir ini lebih cenderung kepada tafsiran pertama.

(94: 2) Apabila dada menjadi lapang, mudahlah baginya mengatasi segala kesulitan dan kesusahan, bersedialah fikirannya untuk menyelesaikan cabaran yang besar-besar. Segala rintangan dan ujian boleh diselesaikan dengan hikmat dan kebijaksanaan. Mungkin bagi menyatakan maksud ini Allah berfirman:

َووضَعْنَا عَنكَ وِزْرَك

[94: 2] Dan Kami telah ringankan bebananmu.

Perkataan وِزْرٌ ertinya beban. Daripada perkataan ini datangnya perkataan الْوَزِيرُ ertinya menteri kerana dia memikul beban pemerintah. Dosa juga disebutkan وِزْرٌ kerana dosa memberatkan pelakunya.

Apakah bebanan yang diringankan daripada Nabi Muhammad saw? Sesetengah mufassirin menyatakan bebanan yang dimaksudkan ialah bebanan dakwah yang amat berat dengan melapangkan dadanya dan dengan memberikan taufik dan kemudahan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan tugas-tugasnya dalam dakwah.

Sebahagian mufassirin yang menyatakan beban yang dimaksudkan ialah beban cintakan dunia dan takutkan kesempitannya. Kedua-daua tafsiran itu boleh diterima dalam konteks ayat ini, meskipun terfsiran yang pertama lebih tepat kerana masalah kerasulan, kenabian serta menyeru kepada tauhid dan membersihkan masyarakat daripadsa kotoran al-fasad (kemusnahan) adalah sesuatu yang sangat berat. Nabi-nabi terdahulu juga memikul beban ini dan mereka juga menyatakan beratnya masalah ini.

(94: 3) Tanggungan yang berat menjadikan denyutan jantung cepat, mengah dan penat. Berdakwah memang penat, kadang-kadang bukan sahaja jiwa tetapi juga fizikal. Nabi s.a.w. diringankan kepadanya beban ini kerana Allah melapangkan dadanya dengan iman, yakin dan tawakkal.

الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ

[94: 3] Yang telah memberatkan tanggunganmu?

Persoalan di sini ialah apakah perkara yang membertakan Nabi saw, sama ada yang membebankan tenaga manusia atai jiwa mereka? Jika ayat pertama kita berikan erti lapang dada dengan erti ma`nawi, maka di sini sayugia ditafsirkan secara maknawi. Jika ditafsirkan ayat pertama secara zahir, maka di sini juga sebaik-baiknya diserasikan.

Kita boleh bayangkan betapa beratnya menanggung beban dakwah sebagaimana dalam ucapan Nabi Syu`aib as tatkala beliau memberitahu kaumnya tentang matlamat dari usahanya itu:

إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

Terjemahan: Aku tidak mempunyai tujuan yang lain melainkan untuk melakukan islah sedaya upayaku, dan aku tidfak mengharapkan kejayaanku melainkan dengan taufiq dari Allah, kepadaNya aku berserah dan kepadaNya aku kembali.

Bagaimana bebanan Nabi saw diringanlan? Ibn `Ashur memberi dua jawapan:


Pertama: Menerusi hidayat kepada jalan yang lurus, sehingga padam kerisauannya memikir hal kaumnya. Ini diisyaratkan juga dalam firman Allah:


وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى

Terjemahan: Dan bukankah Dia mendapati kamu dahulu tiada pedoman, lalu Dia memberi hidayat kepadamu?

Kedua: Menerusi jaminan sara hidupnya yang mengganggu perjalanan dakwah kerana memikirkan hal-hal peribadi. Ini diisyaratkan juga menerusi firman Allah:

َوَوجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى

Terjemahan: Dan bukankah Dia mendapati engkau miskin, lalu Dia memberikan kekayaan?

(94: 4) Apabila hati seseorang itu suci kepada Tuhannya, dirinya bebas daripada ikatan nafsu dan dunia, maka dia seolah-olah telah melepasi sekatan dan dengan sendiri namanya disebut-sebut dalam majlis ysng dihadiri para malaikat, di bumi pula namanya disertakan dengan nama Allah iaitu dalam syahadah yang merupakan pintu masuk agama Islam, ketaatan kepadanya menjadi lanjutan kepada ketaatan kepada Allah, sabdanya, sunnahnya, sirahnya dan akhlaknya menjadi sebahagian daripada hukum-hukum yang wajib dipatuhi.
َورَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ

[94: 4] Dan Kami telah angkatkan namamu?

Namanya disebut ketika azan dikomandang pada setiap kali masuknya waktu salat, nama Muhammad sangat kerap disebut bukan sahaja di kalangan umat Islam yang beriman kepada Nabi dan Rasul, bahkan di kalangan kaum bukan Islam juga terkenal dan selalu disebutnya, sama ada sebelum dan selepas baginda dibangkitkan. Ketinggian mertabat baginda dimadahkan oleh Hassan Ibn Thabit:

أَغَرَّ عَلَيْهِ لِلنُّبُوَّةِ خَاتَمٌ
مِنَ اللَّهِ مَشْهُودٌ يَلوُحُ وَيَشْهَدُ
وَضَمَّ الإلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ
إِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ

Terjemahan:

Tanda penutup enutup kelihatan jelas pada Nabi,
Dari Allah dia bersaksi dan dia disaksi .
Nama Muhammad disebut Allah berganding naman-Nya
Ketika mu`azzin lima waktui bangun bersaksi .
Sebutan nama Nabi bergandingan dengan nama Allah dalam kalimah syahadah ketika berkumandangnya azan merupakan satu kedudukan yang paling tinggi dan tidak mungkin ditandingi mana-mana Nabi sebelumnya. Sebutan yang mengandungi erti cinta dan kasih saying ini bukan sahaja meniti di bibir umat Islam pada masa hayatnya, tetapi bersambung hingga selepas waftanya, melalui generasi demi generasi, abad demi abad yang berpanjangan.

Pengajaran dan Saranan

1: Jiwa Nabi saw mengalami kesulitan dalam usaha menyebarkan dak`wah yang dituhaskan kepadanya.
dipikul Nabi saw diringankan dengan melapangkan dada Nabi dan dengan taufik dari Allah.
4: Nama Nabi diangkat ke langit untuk disebut dalam majlis bersama para malaikat. Sebutan ini bukti tingginya kedudukan Nabi.
2: Dada Nabi saw sebak kerana besarnya halangan yang menyekat perjalanan dakwah yang disampaikannya.
3: Bebanan dakwah yang dipikul Nabi saw diringankan dengan melapangkan dada Nabi dan dengan taufik dari Allah.
4: Nama Nabi diangkat ke langit untuk disebut dalam majlis bersama para malaikat. Sebutan ini bukti tingginya kedudukan Nabi.

12 comments:

dong dong said...

201577dongdong
michael kors handbags
cheap jordans
coach outlet
jordan 11 low
longchamp bags
louis vuitton handbags
polo ralph lauren
chanel bags
ralph lauren sale
michael kors outlet online
louis vuitton outlet
michael kors handbags
burberry outlet
true religion jeans
longchamp outlet
christian louboutin outlet
coach outlet
christian louboutin
red christian louboutin
christian louboutin
jordan 11 concord
tods outlet
gucci outlet online
louis vuitton outlet
oakley sunglasses
oakley sunglasses
beats solo
ray ban uk
air jordan 13
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
chanel uk
michael kors bag
cheap ray bans
jordan 8s
abercrombie
louboutin pas cher
adidas outlet store
louis vuitton handbags

Mu Lin said...

burberry handbags
prada handbags
longchamp tote
coach purses
michael kors outlet store
louis vuitton diaper bag
burberry shoes
chanel outlet
louis vuitton monogram
mcm bag
mcm duffle bag
gucci luggage
coach outlet
burberry store
prada tote
louis vuitton wallet for women
coach diaper bag
louis vuitton belt
burberry outlet
louis vuitton shoes men
coach hobo bag
michael kors black handbags
louis vuitton artsy
michael kors purses outlet
hermes bags
vintage chanel bags
prada backpack
hermes belt
michael kors hobo bag
gucci crossbody bag
coach online outlet
chanel purses
louis vuitton duffle bag
prada outlet
burberry bags on sale

风骚达哥 said...

20151015 junda
Wholesale Authentic Designer Handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
Hollister uk
Buy Kobe Shoes Online Discount
Louis Vuitton Bags Outlet Store
cheap toms shoes
ugg boots
louis vuitton outlet
michael kors uk
Louis Vuitton Handbags Discount Off
Cheap Jordans For Sale Wholesale
New Louis Vuitton Handbags Outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet online
Jordan 8 Bugs Bunny
Coach Factory Outlet Stores 70% off
louis vuitton
ugg boots
Michael Kors Outlet Deals Online
abercrombie
celine
ugg boots outlet
Jordan 6 Rings Powder Blue
Coach Factory Outlet Online Sale
Michael Kors Outlet Real Handbags Online
Oakley Vault Outlet Store Online
Christian Louis Vuitton Red Bottoms
ugg boots
coach outlet store online

小方 said...


fangyanting20151030
cyber monday deals
fitflop clearance
ugg outlet
replica watches
mcm outlet
winter jackets
jordan shoes
moncler coats
links of london
michael kors outlet
mulberry outlet
cheap jordans
cyber monday 2015
lebron james shoes
rolex watches
oakley sunglasses
oakley outlet
soccer jerseys
michael kors outlet
ugg boots
swarovski crystal
ralph lauren shirts
juicy couture outlet
hermes birkin
michael kors handbags
uggs outlet
canada goose outlet
tiffany outlet
hermes outlet
longchamp outlet

Pnane Weg said...

girls north face jackets
coach factory outlet
coach
Coach Purse Outlet Online 80% Off
timberland
Ugg Sale
kate spade handbags
nike wholesale
fitflops clearance
nike high heels outlet online
coach factory outlet online
celine bag
clarks
michael kors outlet
coach
cheap michael kors handbags
retro 11
coach
salvatore ferragamo
Uggs Sale
converse
coach factory outlet
nike factory outlet
fitflop shoes
fitflop shoes sale
ghd hair
mont blanc pen
christian louboutin shoes
nike nfl jerseys 2015
hermes outlet
jordan
burberry scarf sale
North Face Sale
oakley sunglasses outlet
jordan 11 concord
ralph lauren
fendi sale
abercrombie and fitch outlet store
uggs outlet
North Face Clearance
michael kors outlet store
under armour shoes
North Face Jackets
cheap coach handbags
reebok outlet
reebok shoes outlet
coach shoes for women
qwe12.21

John said...

coach factory outlet
air max 95
louis vuitton handbags
michael kors outlet
the north face outlet
coach outlet online
coach outlet store online
uggs clearance
ugg australia
ugg boots on sale
ralph lauren uk
swarovski jewelry
north face uk
coach outlet
christian louboutin
louis vuitton outlet online
abercrombie outlet
ugg outlet
vans shoes
uggs on sale
celine handbags
nike air max
oakley sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store online
louis vuitton backpack
nike air huarache
jordans
nike air force 1
prada outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
20151221yuanyuan

chenlina said...

abercrombie and fitch
uggs on sale
ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
ugg outlet store
uggs sale
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
jordan 3
replica watches
michael kors outlet online sale
louis vuitton outlet
ghd flat iron
jordans
michael kors
supra shoes
ray ban sunglasses
longchamp sac
canada goose jackets
christian louboutin outlet
mont blanc pen
ray ban sunglasses uk
ugg slippers
christian louboutin outlet
ugg canada
ugg boots
coach outlet
toms shoes
oakley sunglasses
uggs uk
new york knicks jerseys
ray bans
michael kors outlet clearance
coach canada
michael kors handbags
toms outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
chenlina20160810

dong dong23 said...

toms shoes
michael kors handbags
ed hardy clothing
michael kors outlet online
nike air force 1
ed hardy
michael kors handbags
salomon boots
michael kors handbags
cheap michael kors handbags
michael kors outlet
michael kors handbags wholesale
michael kors handbags
michael kors outlet store
michael kors handbags
nike huarache
cheap michael kors handbags
gucci borse
michael kors outlet clearance
polo ralph lauren outlet
michael kors handbags
ralph lauren outlet online
rolex replica watches
chaussure louboutin
michael kors handbags online
converse shoes

姚嘉 said...

birkenstocks
saics running shoes
versace
nike store
ghd hair straighteners
michael kors handbags
nike air huarache
cheap nba jerseys
nike outlet store
jimmy choo

Meiqing Xu said...

louis vuitton outlet store
yeezy boost 350
nike air max
kate spade handbags
christian louboutin shoes
toms outlet store
birkenstock sandals
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet
20170323caian

raybanoutlet001 said...

baltimore ravens jerseys
michael kors handbags sale
cheap ray bans
new orleans saints jerseys
abercrombie and fitch
tennessee titans jersey
omega watches
golden state warriors
coach outlet
coach outlet

dong dong23 said...

fitflops sale clearance
oakley sunglasses
michael kors tote bag
louis vuitton
le coq sportif
fred perry polo shirts
polo ralph lauren
nike air max uk
pandora jewelry
ed hardy
20174.17wengdongdong