Thursday, July 29, 2010

Isu-Isu Dalam Akidah

PERTEMBUNGAN TANGGAPAN DALAM PENILAIAN
ESQ Leadership Training Sebagai Contoh

SOALAN

Saya mengucap setinggi-tinggi tahniah kepada saudara kerana mengendalikan lamanweb yang menyediakan pelbagai topik yang cukup menarik, meliputi pelbagai persoalan agama. Le bih menarik lagi apabila membuka ruangan soal jawab membabitkan isu-isu semasa. Saya menganggap saudara sebagai guru saya dari jarak jauh sejak saya mengikuti soal jawab melaluai ruangan “1,001 kemusykilan” dalam Mingguan Malaysia sejak beberapa tahun yang lalu.

Saya sangat meminati pemikiran saudara. Kebanyakan tulisan dalam kulum itu menjadi sebahagian keratan Akhbar saya dan sebahagiannya masih dalam simpanan saya. Soalan saya kali ini berkisar sekitar kursus ESQ Leadership Training yang dianjurkan Syarikat program motivasi ESQ Leadership Center Sdn Bhd anjuran Ary Ginanjar Agustian yang sedang hangat dibincang oleh para mufti dan mantan-mantan mufti. Saya ingin berkongsi maklumat dengan saudara tentang kursus ini. Saya sangat berbahagia jika saudara dapat menumpukan jawapan kepada beberapa isu-isu pokok dalam kursus ini seperti God Sport, Zero Mind Prosess (ZMP), Libralisme dan suara hati.

- Mukhtar, Terengganu.

JAWAPAN

Terima kasih saudara Mukhtar kerana ingin berkongsi maklumat tentang kursus ESQ Leadership Training. Segala puji tertentu bagi Allah kerana mempertemukan hati kita terlebih dahulu sebelum bertemu muka. Kita berharap Allah akan mempertemukan kita selepas ini, jika tidak di dunia, di Akhirat masih ada peluangnya.

Permasalahan dan sikap

Tentang soalan yang saudara kemukakan itu saya kira jawapannya sudah diberi dalam kenyataan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab di negara ini, sama ada mufti-mufti bagi pihak kerajaan atau penasihat syariah bagi pihak syarikat yang menganjurkan kursus berkenaan, termasuklah istilah-istilah God Sport, Zero Mind Prosess (ZMP), Libralisme, suara hati dan lain-lain. Saya juga mengikuti isu-isu agama yang menyentuh kursus ini dan pandangan-pandangan yang bercanggah serta alasan pihak-pihak pro dan kontra.

Sikap saya dalam isu seumpama ini ialah mengambil jalan tengah dan adil sebagaimana digariskan dalam disiplin al-wasatiyyah terutama apabila membabitkan masyarakat dan umat. Saya tidak berminat mencipta kumpulan ketiga, lebih tidak berminat lagi dengan sikap mengekori di belakang mana-mana kumpulan tanpa alasan yang wajar dan munasabah. Inilah jalan yang saya pilih sehingga dua menjadi satu. Insya Allah saya sedia berkongsi dengan saudara Mukhtar dan teman-teman seperjalanan.

Memahami masalah dan isu

Saudara Mukhtar yang saya kasihi! Izinkan saya mengulas isu ini lebih lanjut dan terperinci, tetapi bukan menghukum kerana hukumnya telah selesai dan telah pun di wartakan oleh Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan pada 17 Jun 2010 yang lalu.

Saya melihat percanggahan pendapat mengenai isu ESQ ini sebahagiannya berpunca dari kelainan disiplin dan kaedah dalam kajian tentang kursus yang dianjurkan oleh Syarikat program motivasi ESQ Leadership Center di satu pihak dan Panel Syariah dan Akidah ESQ di pihak kedua dan Panel Pemantau Aqidah dalam kursus program motivasi ESQ di pihak ketiga dan Majlis Muzakarah Jawatanuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam Malaysia di pihak keempat.

Saya berpendapat, kelainan tasawwur oleh pihak-pihak terlibat terhadap masalah dan isu dalam ESQ terutama dari segi usul (prinsip) dan furu` . setiap bidang kajian yang bersifat ilmu turut membawa kelainan pada furu` (cabang-cabang) Masalah. Hakikat ini pastinya berlaku disebabkan prinsip-prinsip ilmu itu sendiri merupakan ciptaan manusia yang memangnya tidak terpelihara daripada kesilapan, pendapat-pendapat para ahlinya juga tidak sekata dan selalunya berbeza bahkan berubah-ubah. Hanya ciptaan Allah jua yang sekata dan tidak bertentangan antara satu dengan lain.

Berbeza pendapat pada perkara furu` bukan sesuatu yang aneh dalam sejarah Islam, tetapi kelemahan menempatkan permasalahan dan isu sama ada termasuk dalam perkara usul atau furu` atau sengaja mengabaikan penempatannya adalah sesuatu yang aneh dan membawa akibat yang sukar ditangani. Saya berpendapat penilaian terhadap masalah dan isu dalam kursus motivasi ESQ menjadi kusut kerana pendekatan dan istilah yang digunakan dalam modul itu belum dikenalpasti sama ada berupa usul atau furu` dalam `Akidah. Istilah-istilah falsafah yang dipakai dalam kursus itu seperti God Sport, Zero Mind Prosess (ZMP), Libralisme dan suara hati. Perlu diteliti secara lebih mendalam dari aspek akidah dan Falsafah, bukan dari aspek syariah.

Pengalaman ulama Fiqh boleh dijadikan sebagai contoh untuk dijadikan iktibar bahawa perbezaan pendapat di kalangan mereka boleh diterima dengan baik dan diselesaikan dengan mudah apabila masalah dan isu yang berbangkit ditimbang terlebih dahulu dengan neraca sama ada usul atau furu`. Ini kerana kita boleh berbeza pada furu`, tetapi tidak pada usul. Kata ulama:
يُغْتَفَرُ فِي الْفُرُوعِ مَا لا يُغْتَفَرُ فِي الأُصُولٍ

Terjemahan: “Dimaafkan (perbezaan berlaku) pada furu` isu-isu yang tidak dimaafkan (perbezaan) pada usul”
Saya tidak ingin berpendapat isu-isu yang berbangkit dalam kursus motivasi ESQ itu sama ada termasuk bahagian furu` atau usul kerana masanya sudah terlewat. Saya kemukakan di sini contoh ulama Fiqh berbeza pendapat pada sesetengan masalah-yang bersifat furu`, namun ia tidak menjejaskan keharmonian, kecuali jika jumud dan taksub telah mengunci fikiran. Kita perhatikan pada salat berjamaah yang dipimpin oleh imam bermazhab Hanafi yang berpendapat tidak batal wudu` disebabkan persentuhan antara kulit lelaki dengan kulit wanita ajnabi. Para makmum dari mazhab Syafi`i boleh mengekalkan salatnya dibelakang imam bermazhab Hanafi atau menarik diri dari bersalat dibelakangnya. Ini kerana menurut mazhab Syafi`i tidak sah salat di belakang imam yang bersalat tanpa wudu` jika dianggap persentuhan di antara kulit lelaki dan perempuan itu sebagai usul, namun ia juga boleh difahami sebagai furu` kerana kedua-dua pihak mempunyai alasan dan hujah. Apa yang berlaku dalam Fiqh Islam tentang ikhtilaf antara mazhab, saya kira masalah umat Islam hari ini juga mengulangi dalam setiap perbezaan antara pendapat.

Pengalaman dunia Islam

Dunia Islam pernah menyaksikan gelombang besar dalam arus pemikiran mazhab-mazhab Fiqh yang tidak dipelajari dengan betul, sehingga menimbulkan rasa resah, kelam kabut dan kucar kacir dalam masyarakat. Sesuatu yang dahulunya bersifat akademik, tidak menjadi akademik lagi apabila ilmuwan gagal memahami dengan betul tabiat ijtihad yang diproses melalui pemikiran manusia, atau apabila sesuatu pemikiran itu dicernakan dengan semangat taksub yang menutup mata dari melihat kebenaran pada orang lain. Yang dilihat hanya diri sendiri yang ego dan taksub. Kebenaran hanya pada dirinya, kesalahan wujud pada orang lain. Fenomena ini sering menimpa umat Islam yang terdahulu, sebagaimana ia juga dibimbangi menimpa umat Islam hari ini. Fenomena ini merupakan penyakit yang menimpa umat sepanjang zaman.
Syeikh Muhammad Rashid Rida (meninggal 1935 M.) seorang reformis Islam Mesir yang berusaha mengikis fahaman jumud di kalangan umat Islam menyatakan rasa kesalnya terhadap beberapa kejadian pacah belah antara umat Islam pada akhir abad ke 13 Hijrah, disebabkan taksub mazhab yang melampaui sempadan akademik. Beliau melaporkan beberapa kejadian buruk yang diakibatkan oleh kelainan mazhab, antaranya:

Pada suatu masa pernah berlaku, seorang pengikut mazhab Syafi`i menemui mufti Tarablus atau Tripoli, beliau meminta izin untuk membahagi dua masjid di kampung mereka, kerana pengikut-pengikut mazhab Hanafi menganggap pengikut Syafi`i sebagai kafir Zimmi. Isu ini timbul apabila sesetengah orang berpendapat, pengikut Hanafi tidak boleh kahwin dengan wanita pengikut Syafi`i kerana wanita itu diragui kesahihan imanannya. Menurut mereka: Imam Syafi`i pernah memfatwakan seseorang muslim boleh membuat pengakuan dengan berkata "Jika dikehendaki Allah, saya akan jadi seorang muslim". Ungkapan seumpama ini menurut Hanafi, belum cukup untuk diakui orang itu sebagai muslim kerana pengakuannya belum sampai tahap al-Yaqin sebagaimana yang dikehendaki (Rashid Rida, Ma La Yajuz al-Khilaf Fih , halaman 134).

Fatwa yang diselubungi taksub kepada mazhab ini juga, pernah dikeluarkan oleh Kadi Muhammad Bin Musa (meninggal 506 Hijrah) yang memfatwakan: Jika saya mempunyai kuasa sepenuhnya, nescaya saya mengeluarkan perintah supaya memungut Jizyah (cukai kepala) dari pengikut-pengikut Syafi`i (al-San`ani , Irsyad al-Nuqqad , 1/129).


Cukai kepala atau Jizyah hanya dipungut daripada kafir zimmi, yang beranaung di bawah pemerintahan Islam. Bolehkan pengikut-pengikut Syafi`i disamakan dengan zimmi, sebagaimana yang pernah terlintas dalam fikiran Kadi itu?. Jawapannya ialah semuanya boleh, apabila pertimbangan yang wajar sudah hilang, ilmu tidak lagi mampu menasihati diri, sebaliknya taksub buta membelenggu seluruh sistem saraf, tenaga dan pemikiran.

Kebijaksanaan ulama yang melihat nas-nas yang berkenaan dari aspek semangat syariat, hanyalah yang berjaya menangani masalah itu dari semasa ke semasa. Dalam pentadbiran agama Islam pada masa-masa mutakhir ini juga, banyak masalah yang rumit untuk diselesaikan, mengikut pandangan dari satu mazhab. Namun jika para ulama lebih terbuka atau bersedia menerima mana-mana jua pendapat dari luar mazhabnya, maka tidak banyak masalah yang rumit dan sukar diselesaikan.

Jabatan-jabatan agama Islam di Malaysia, telah mengambil perhatian, ada beberapa masalah yang boleh diselesaikan dengan menggunapakai mazhab-mazhab selain Syafi`i yang menjadi amalan di negara ini. Sebagai contoh: pembayaran zakat dengan harga yang diambil dari mazhab Hanafi, kini digunapakai dalam pentadbiran agama Islam di negeri-negeri, bagi menggantikan mazhab Syafi`i yang mewajibkan zakat fitrah dibayar dengan makanan, iaitiu setelah mazhab ini tidak dapat memenuhi muslihat yang ada di sebalik hukum zakat itu sendiri.

Saya kira sebahagia pendakwah akhir-akhir ini suka bermain isu ikhtilaf tanpa adab pada isu-isu seperti Qunut pada salat Subuh, mengadakan majlis mawlid Rasul, membaca Yasin pada malam Jumaat semuanya bid`ah. Ucapan mereka di hadapan orang awam yang buta hadis dan al-Qur`an. Fenomena ini juga sekali gus menepikan pertimbangan di antara usul dan furu` dalam dakwah, sedangkan perhitunagn utama menurut ulama ialah:
الْعِبْرَةُ بِالْمَعَانِي لا بِالْمَبَانِي
Terjemahan: Perhitungan kita ialah mengambil kira pengisian, bukannya bangunan.

Pada akhirnya saya sangat menghargai pandangan Ahli Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang mengambil keputusan supaya pihak ESQ membuat perubahan dan pembetulan fakta-fakta yang menimbulkan keraguan kepada masyarakat dan panel Akidah dan Syariah hendaklah memantau sepenuhnya pembetulan yang dikehendaki. Saya kira pandangan ini memberi peluang kepada semua pihak menilai dengan lebih mendalam atau menyemak semula pandangan dan keputusan jika perlu.

17 comments:

dong dong said...

201577dongdong
chi flat iron
christian louboutin outlet
burberry outlet online
louboutin
coach factory outlet
ray ban sunglasses uk
abercrombie kids
kevin durant shoes
coco chanel
coach factorty outlet
hollister clothing store
jordan shoes
oakley sunglasses sale
cheap jerseys
dior handbags
coach outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
louis vuitton handbags
coach outlet
hollister clothing
louis vuitton outlet
ralph lauren
gucci outlet
marc jacobs handbags
louis vuitton outlet stores
coach outlet
lebron james shoes
oakley sunglasses
oakley sunglasses wholesale
toms shoes
michael kors outlet
ray ban outlet
michael kors handbags

Mu Lin said...

burberry handbags
prada handbags
longchamp tote
coach purses
michael kors outlet store
louis vuitton diaper bag
burberry shoes
chanel outlet
louis vuitton monogram
mcm bag
mcm duffle bag
gucci luggage
coach outlet
burberry store
prada tote
louis vuitton wallet for women
coach diaper bag
louis vuitton belt
burberry outlet
louis vuitton shoes men
coach hobo bag
michael kors black handbags
louis vuitton artsy
michael kors purses outlet
hermes bags
vintage chanel bags
prada backpack
hermes belt
michael kors hobo bag
gucci crossbody bag
coach online outlet
chanel purses
louis vuitton duffle bag
prada outlet
burberry bags on sale

风骚达哥 said...

20151015 junda
Wholesale Authentic Designer Handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
Hollister uk
Buy Kobe Shoes Online Discount
Louis Vuitton Bags Outlet Store
cheap toms shoes
ugg boots
louis vuitton outlet
michael kors uk
Louis Vuitton Handbags Discount Off
Cheap Jordans For Sale Wholesale
New Louis Vuitton Handbags Outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet online
Jordan 8 Bugs Bunny
Coach Factory Outlet Stores 70% off
louis vuitton
ugg boots
Michael Kors Outlet Deals Online
abercrombie
celine
ugg boots outlet
Jordan 6 Rings Powder Blue
Coach Factory Outlet Online Sale
Michael Kors Outlet Real Handbags Online
Oakley Vault Outlet Store Online
Christian Louis Vuitton Red Bottoms
ugg boots
coach outlet store online

Pnane Weg said...

abercrombie and fitch
coach
jordan
converse sale clearance
nike outlet store
Ugg Boots On Sale 70% Off
Coach Factory Outlet
michael kors
michael kors
canada goose coats
michael kors
michael kors
hermes
nike outlet store
timberland
Coach Factory Outlet Online
jordans for girls
north face factory outlet
under armour outlet stores
fitflops sale clearance
ferragamo sale
Ugg Boots Sale
coach purses clearance
Canada Goose Jacket
nike outlet store online shopping
ugg
jordan retro 6
new balance shoes
christian louboutin
cheap jordans
new balance outlet
cheap rolex watches
vans
kate spade outlet online
jordan
nike high heels online
coach factory outlet online
coach factory outlet
girls jordans
qwe12.21

John said...

coach factory outlet
air max 95
louis vuitton handbags
michael kors outlet
the north face outlet
coach outlet online
coach outlet store online
uggs clearance
ugg australia
ugg boots on sale
ralph lauren uk
swarovski jewelry
north face uk
coach outlet
christian louboutin
louis vuitton outlet online
abercrombie outlet
ugg outlet
vans shoes
uggs on sale
celine handbags
nike air max
oakley sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet
coach outlet store online
louis vuitton backpack
nike air huarache
jordans
nike air force 1
prada outlet
oakley sunglasses
michael kors handbags
20151221yuanyuan

Meiqing Xu said...

20160321meiqing
louis vuitton outlet
tiffany and co
oakley store
nike air force 1
ugg outlet
kate spade
cheap oakley sunglasses
jordans for sale
michael kors outlet online
lebron james shoes 13
jordans
ralph lauren polo
fitflops
louis vuitton
louis vuitton handbags
michael kors outlet
timberland boots
ray bans
louis vuitton handbags
nike air huarache
abercrombie & fitch
jordan 6
louis vuitton handbags
gucci handbags
christian louboutin
coach factory
ugg australia
longchamp handbags
coach outlet
coach outlet
louis vuitton outlet
ugg outlet
kate spade outlet
air jordans
air max 90
louis vuitton
coach factory outlet
polo ralph lauren
jordan retro
asics running shoes

艾丰 said...

jianbin0323
christian louboutin online
tiffany outlet
oakley sunglasses
michael kors online
prada handbags
michael kors outlet
michael kors handbags
rolex watches
ray-ban sunglasses
nba jerseys
longchamp handbags
cheap jordans
fitflop clearance
coach outlet
louis vuitton handbags
soccer jerseys
juicy couture tracksuit
links of london
adidas wings
michael kors outlet online
louis vuitton outlet store
fitflop sale
air jordan 11
true religion outlet
nike air force 1
true religion outlet
jordan shoes 2015
snapbacks wholesale
nike roshe
nhl jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet online
basketball shoes

Zhenhong Bao said...

true religion jeans
fitflops shoes
coach outlet canada
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
louis vuitton outlet
kate spade outlet
mbt shoes outlet
swarovski crystal
links of london jewellery
michael kors outlet
christian louboutin uk
soccer jerseys
nike roshe
michael kors outlet online
jordan shoes
prada outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
calvin klein outlet
polo shirts
louis vuitton handbags outlet
mulberry outlet store
longchamp handbags
hermes outlet
prada shoes
kobe bryant shoes
hermes outlet
michael kors factory outlet
adidas wings
mulberry handbags
lacoste polo shirts
true religion jeans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nike roshe run
20160415zhenhong

chenlina said...

abercrombie and fitch
uggs on sale
ralph lauren outlet
kate spade
coach outlet
ugg outlet store
uggs sale
fitflops sale clearance
christian louboutin outlet
jordan 3
replica watches
michael kors outlet online sale
louis vuitton outlet
ghd flat iron
jordans
michael kors
supra shoes
ray ban sunglasses
longchamp sac
canada goose jackets
christian louboutin outlet
mont blanc pen
ray ban sunglasses uk
ugg slippers
christian louboutin outlet
ugg canada
ugg boots
coach outlet
toms shoes
oakley sunglasses
uggs uk
new york knicks jerseys
ray bans
michael kors outlet clearance
coach canada
michael kors handbags
toms outlet
burberry outlet
oakley sunglasses
michael kors outlet
chenlina20160810

raybanoutlet001 said...

ralph lauren outlet online
michael kors outlet store
ed hardy uk
michael kors handbags sale
nike trainers
cheap jordans
toms outlet
michael kors handbags
nike outlet
polo ralph lauren

姚嘉 said...

birkenstocks
saics running shoes
versace
nike store
ghd hair straighteners
michael kors handbags
nike air huarache
cheap nba jerseys
nike outlet store
jimmy choo

raybanoutlet001 said...

cheap rolex watches
nike huaraches
cheap jordan shoes
tiffany and co outlet
cheap jordans online
hogan outlet online
basketball shoes
oakley vault
tiffany and co
skechers outlet

raybanoutlet001 said...

クロムハーツ
tiffany online
salomon speedcross
michael kors handbags
tiffany and co uk
yeezy
michael kors outlet
adidas stan smith
kobe 9
longchamp handbags

Meiqing Xu said...

louis vuitton outlet store
yeezy boost 350
nike air max
kate spade handbags
christian louboutin shoes
toms outlet store
birkenstock sandals
oakley sunglasses
polo ralph lauren outlet online
ralph lauren outlet
20170323caian

raybanoutlet001 said...

coach outlet
san francisco 49ers jerseys
redskins jerseys
cleveland cavaliers jersey
michael kors outlet
hollister
red valentino
miami heat
hugo boss
adidas nmd runner

dong dong23 said...

valentino boots
adidas neo
ralph lauren outlet
nike air max
ray ban aviators
polo ralph lauren
nike air max uk
adidas nmd
adidas football boots
adidas nmd
20174.17wengdongdong

caiyan said...

pandora charms
true religion jeans
birkenstock sandals
adidas uk
beats by dr dre
chicago cubs jerseys
michael kors
louis vuitton canada
adidas yeezy boost 350
cheap nfl jerseys
0508shizhong