Sunday, August 1, 2010

DR ABDUL HAYEI ABDUL SUKOR


Dr Abdul Hayei bin Abdul Sukor adalah seorang  lepasan Universiti Al-Azhar, Mesir. Beliau memulakan kerjayanya sebagai Pensyarah Usuluddin di Yayasan Pengajian Tinggi Islam Kelantan, Nilam Puri, seterusnya sebagai Pensyarah dan Dekan di Fakulti Usuluddin, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Beliau  menulis buku dan artikel serta salah seorang Panel Kajian Akidah Jakim, Ahli Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan, Ahli Majlis Perunding Hukum Syara‘ Wilayah Persekutuan dan Ahli Jawatankuasa Penapisan Bahan-bahan Penerbitan Berunsur Islam.
Sebarang Kemuskilan, sila email : alhayy@yahoo.com


Taman Tun Dr Ismail
Kuala Lumpur
17 Julai 2010