Monday, October 18, 2010

Surah al-Kafirun  (orang kafir)
Bilangan (109) Madaniyyah (6) Ayat


Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang

PENTAFSIRAN AYAT (1-6)

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ * لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ * وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ * وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ   *وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*   لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ* 

Terjemahan:

[109: 1] Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!

[109: 2] Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah.

[109: 3] Dan kamu bukannya penyembah (Allah) yang aku sembah.

[109: 4] Dan aku bukannya penyembah Tuhan yang kamu sembah.

[109: 5] Dan kamu juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah.

[109: 6] Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.

Sebab Nuzul Surah

Beberapa riwayat daripada Ibn Abbas dan lain-lain menyatakan sebab nuzul surah, antara riwayat dengan riwayat didapati beberapa perbezaan kecil. Khulasahnya:   

“Sekumpulam orang kenamaan Quraisy terdiri daripada  al-Walid ibn al-Mughirah, al-`As ibn Wa`il, al-Aswad ibn `Abd al-Muttalib, Umyyah ibn Khalaf, Ubayy ibn Khalaf, al-Harith ibn Qays, Abu Jahl dan lain-lain datang menemui Nabi saw untuk berunding tentang perkembangan Islam yang membimbangkan.  Beberapa tawaran dikemukakan jika Nabi saw meninggalkan da`wah Islam.

Pertama, mereka bersedia memberi kepada Nabi sebanyak-banyak harta yang Nabi perlukan, mereka juga bersedia mengahwinkan Nabi dengan gadis-gadis pilihan Nabi dan mereka juga bersedia menyerahkan kauasa memerintah kepada Nabi  untuk memerintah mereka.  

Kedua, jika cadangan pertama tidak menarik, mereka membuat cadangan kedua, iaitu mereka bersedia mengikut agama Muhammad, dengan syarat Nabi juga mengikut agama mereka. Dengan kata lain mereka mengajak Nabi berkongsi memeluk agama bersama bagi tempoh tertentu. Sekiranya agama Islam itu baik, bermakna mereka telah berkongsi pada kebaikan dan jika agama berhala mereka itu baik, bermakna Nabi  juga telah sama-sama berkongsi dengan kebaikan yang ada pada mereka.

Rasulullah saw menjawab:

مَعَاذَ اللهِ أَنْ أُشْرِكَ بِهِ غَيرَهُ

Terjemahan: “Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukan-Nya dengan sekutu-sekutu selain-Nya”.

Setelah kedua-dua cadangan ditolak, mereka mengubah lagi cadangan kepada Nabj supaya menerima  sebahagian tuhan mereka  dan sebagai balasannya mereka akan beriman dan menyembah Tuhan Nabi Muhammad saw sepenuhnya, lalu Nabi berkata:  “Aku tunggu firman daripada Tuhanku, lalu surah ini diturunkan[913].

Tiada Permuafakatan Akidah
Antara Islam dan Kafir

(109: 1)           Garisan yang menandakaan sempadan di antara tauhid dan syirik serta penjelasan tiada permuafakatan  antara Islam dengan agama-agama lain jelas di dalam  firman berikut:

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ 

[109: 1] Katakanlah (wahai Muhammad): Wahai orang-orang kafir!

Perkataan قُلْ ertinya katakanlah.  Perkataan ini merupakan satu perisytiharan yang tegas dan terbuka, ia perlu disampaikan kepada seluruh kaum kafir.  Perisyitiharan ini perlu disampaikan di mana-mana jua bahawa agama ini menolak fahaman keberhalaan yang dianuti kaum musyrikin.

(109: 2)           Penolakan fahaman keberhalaan tidak menjadi sempurna tanpa menolak secara total sistem masyarakatnya yang ditegakkan di atas dasar keberhalaan, pemujaan dan pendewaan terhadap tinggalan dan warisan nenek moyang mereka yang silam.

لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ *

[109: 2] Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah

Perkataan مَـا ertinya barang atau apa jua benda.  Maksudnya semua sembahan yang dilakukan kepada selain Allah, sama ada berupa berhala, manusia atau fahaman yang didewa-dewakan.

(109: 3) Tidak mungkin ada perkongsian dalam urusan ibadat di antara orang mukmin dan orang kafir kerana tuhan-tuhan yang disembah orang kafir tidak mampu memberi sebarang mudarat dan manfaat, sedangkan Tuhan yang disembah orang mu`min pula Maha Kuat dan Maha Perkasa.  
           
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ*  

[109: 3] Dan kamu bukannya penyembah (Allah) yang aku sembah.

   Iman dan kufur merupakan dua garisan yang tidak akan bertemu di antara hujung dan pangkalnya hingga bila-bila sekalipun. Gelap gelita kufur tidak akan bersama-sama dengan sinaran iman di mana-mana dan dalam apa keadaan sekalipun.

            Berkata Sa`id Hawwa:  “Pemikiran kaum Musyrikin yang tidak fokus itu disebabkan persepsi mereka yang salah terhadap Islam dan konsep beribadat kepada Allah.  Mereka menaruh harapan dalam rundingan mereka dengan Nabi kerana mereka adalah sama-sama daripada keluarga Quraisy,  jarak kediaman antara satu dengan juga dekat.  Andainya berlaku sesuatu yang tidak diingini selepas perjanjian di antara mereka dimeterai, penyelesaian boleh dilakukan secara keluarga, seperi dengan membahagikan negeri itu kepada dua bahagian atau dengan menggunakan budi bicara secara peribadi.

            “Semua andaian ini ditolak,  segala usaha untuk mencari persepakatan tidak timbul lagi kerana pemisahan itu berlaku di antara ibadat dengan ibadat,  di antara manhaj dengan manhaj, di antara persepsai dengan persepsi, di antara jalan dengan jalan.  Semua usaha telah ditutup menerusi surah ini, perpisahan di antara tauhid dan syirik untuk selama-lamanya, tawar menawar ditolak, sama ada pada isu-isu besar atau kecil[914].   

(109: 4)           Manusia yang rela menyembah patung dan berhala, boleh menerima fahaman yang mendewa-dewakan sesama manusia, pada hakikatnya mereka itu tidak beribadat kepada Allah, jauh sekali dari mengikuti pedoman Rasulullah dan bimbingannya.  Orang yang beriman tetap dengan prinsipnya biarpun mereka terpaksa membayarnya dengan harga yang mahal.
وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ  *

[109: 4] Dan aku bukannya penyembah Tuhan yang kamu sembah.

Di antara dalil yang menunjukkan kebenaran  iman seseorang mukmin ialah sedia menghadapi apa jua tekanan yang bercanggah dengan prinsip iman, rela mempertahankannya hingga ke akhir hayat.  Adapun orang yang sedia menjalin hubungan dengan budaya dan gaya hidup syirik, atau hidupnya tidak sepenuh hati dengan Islam, mereka ini belum dapat disahkan dalam kumpulan mana sebenarnya dia berada.

(109: 5)           Sempadan di antara syirik dan tauhid jelas dan jauh, kedua-duanya tidak akan bertemu sepanjang gaisannya.  Justeru kita tidak akan dapati orang yang beriman kepada Allah yang Maha Esa menjadi pemuja berhala.
وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ  *

[109: 5] Dan kamu juga bukannya penyembah-penyembah Tuhan yang aku sembah.

Syirik tetap syirik, Islam tetap Islam, tiada tolak ansur dalam perjalanan ini.  Jika mahukan Islam mahukan Islam, tinggalkan terus kekufuran dan jauhkan diri dari meniru gaya hidupnya. Tiada dalam Islam apa yang dikatakan permuafakatan dan persefahaman antara akidah untuk mencapai matlamat bersama.

(109: 6) Penegasan-penegasan tentang sempada antara iman dan kufur adalah jelas.  Agama kufur adalah sesat hanya agama Allah Jua yang benar.  Oleh itu

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ *
[
109: 6] Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
 
Agama ialah pegangan dan sistem yang lengkap dipegang seseorang dalam hidupnya, atau makna al-Din di sini ialah balasan, ertinya setiap orang akan menerima balasan terhadap apa yang dikerjakannya.  Jika baik, baiklah balasannya dan jika buruk, buruklah pula  balasannya.

Liberalisma dan Pluralisma Agama


Liberalisma pada asalnya ialah falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik tertinggi. Seseorang yang menerima fahaman liberalisme dipanggil seorang liberal. Walau bagaimanapun, maksud perkataan liberal mungkin berubah mengikut konteks dan aplikasinya dalam sesebuah negara.

Liberalisme menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, pelbagai aliran dengan nama “liberal” mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan, tetapi secara umumnya aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip kebebasan berfikir, kebebasan bersuara, pembatasan kuasa-kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran bebas dan ketelusan sistem pemerintahan. Mereka yang berfahaman liberal menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian yang adil dan terbuka, di mana semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di bawah undang-undang.

Fahaman liberalisme moden berakar umbi dari Zaman Kesedaran Barat dan kini mengandungi pemikiran politik yang luas dan kaya dari segi sumber. Liberalisme menolak kebanyakan tanggapan asas dalam hampir semua teori pembentukan kerajaan awal seperti hak-hak raja yang diberikan oleh tuhan, status yang berasaskan keturunan dan institusi-institusi agama. Liberal beranggapan sistem ekonomi pasaran bebas lebih cekap dan menjana lebih banyak kemakmuran.

Negara liberal moden awal adalah Amerika Syarikat, yang didirikan di bawah prinsip  setiap manusia diciptakan sama taraf; mereka diberi Pencipta hak-hak yang tidak boleh dinafikan oleh sesiapa; iaitu hak-hak hidup, kebebasan, dan mengejar kebahagiaan. Hak-hak manusia hendaklah dilindungi secara adil oleh kerajaan yang dipilih mereka untuk memerintah. 

Dalam kehidupan di dunia ini kita menghadapi banyak kepercayaan agama, ideologi, latarbelakang sosial, etnik dan sebagainya. Dalam banyak hal, nilai-nilai pluralisma sering mencetus perpecahan, pergaduhan malah peperangan.

Apabila hal kepelbagaian ini dihubungkan dengan agama secara khusus, maka ia bererti dunia ini memiliki banyak agama dan kepercayaan. Setiap penganut ada persepsinya sendiri. Bagi pejuang pluralisma dan liberalisma, syurga bukan untuk umat Islam sahaja, malah terbuka kepada semua penganut agama di dunia asalkan mereka berbuat kebaikan.

Sejarah Awal

Liberalisma dan pluralisma pada  asalnya muncul di Eropah, ia bukan dari dunia Islam. Fahaman ini kemudiannya menyerap ke dalam masyarakat Islam melalui proses penjajahan dan pembaratan sekitar abad ke 16/17.

Reaksi umat Islam kemudiannya pada abad ke 18/19 berpecah dua kelompok: Pertama, kumpulan yang menolak pengaruh barat dan Kedua, kumpulan yang menerima. Kumpulan tradisionalis yang berpegang kepada asas-asas fundamental Islam menolak dan menentang.

Kumpulan kedua yang lazimnya mendapat pendidikan Barat atau liberal dan terpegun dengan kemajuan Barat yakin apa yang datang dari Barat baik belaka, kita diminta meniru dan mendewakan Barat. Hal ini berlaku di seluruh dunia Islam.

Mengapa di Barat ?

Masyarakat Eropah mempunyai sejarah hidup dan pemikiran mereka sendiri. Selama 1000 tahun (abad ke 5-ke 15) mereka dicengkam kuat oleh agama Kristian Katholik. Agama ini mengawal kebebasan kepercayaan, ilmu, dasar-dasar dalam dan luar negeri.

Kristian Katholik yang berpegang kepada prinsip pemimpin-pemimpin agama mereka adalah wakil Tuhan di bumi, mereka memaksa semua lapisan masyarakat agar patuh kepada kuasa agama dan gereja.
Hak asasi gereja ialah meletakkan dasar-dasar kehidupan, pentadbiran, ekonomi hinggalah kepada akhlak dan kehidupan individu. Kumpulan bangsawan, ahli perniagaan, ilmuan dan orang awam dikongkong dan tugasnya ialah patuh dan turut ketentuan gereja.

Kitab Injil tidak boleh dibaca, apalagi untuk ditafsir. Perempuan adalah najis, tidak boleh baca atau pegang Injil. Akhirnya semua kumpulan masyarakat bangun memberontak. Dari dalam Kristian sendiri timbul protes yang serius dan akhirnya lahir mazhab Protestan.

Injil perlu ditafsir semula. Tafsiran lama tidak boleh dipakai lagi. Intelektual pun bangun menulis buku-buku menentang fatwa-fatwa gereja. Nicolai Copenicus, Kepler, Brehe dan Galileo Galilee adalah antara pengkritik otonomi dan tafsiran-tafsiran Gereja Katholik.

Sehubungan dengan penglibatan intelek pengkritik agama, kumpulan-kumpulan feudal, kemudian kapitalis, kumpulan sosioalis-marxis juga muncul dengan teori dan gerakan yang menentang otonomi Gereja Katholik.

Karl Marx menganggap agama adalah candu-masyarakat! Ahli-ahli fakir moden Eropah mempersoal agama dan kriteria kebenaran. Akibat dari gerakan protes dan dengan serangan tubi ini, agama dibenci. Kitab agama dikatakan perlu di nilai semula. Kebenaran itu relatif. Semua orang bebas mentafsirkan agama dan  ketuhanan.

Eropah akan terus berada dalam kemunduran jika masih kuat berpegang pada agama. Maka pada akhirnya, akibat banyak penjuru berlaku penentang dan pemberontakan, para penentang ditangkap, dibunuh atau disiksa. Buku-buku yang mengkritik otonomi dan fatwa gereja dibakar.

Buku-buku yang didatangkan dari Timur Tengah hasil tulisan tokoh-tokoh Islam seperti Ibn Rusyd diperintah supaya dibakar. Sebarang wacana ilmu yang mengkritik Kristian diharamkan. Penentangan besar diketuai kumpulan cendekiawan.

Mereka mula mengkritik agama Kristian dari segenap penjuru. Kitab Injil, yang asalnya juga banyak diubah, dikritik lagi dengan lebih mendasar. Kitab Injil sudah jadi macam buku sastera yang dikritik oleh semua peminat. Kandungannya tidak lagi relevan.

Mazhab protestatan terus mendapat sokongan. Akhirnya timbul Renaissance. Agama dan Tuhan sudah kehilangan kuasa dan daulat. Kebenaran boleh didapati dari manusia sendiri berasaskan akal rasional atau pengalaman dan bukan teks-teks agama.

Antara tokoh-tokoh falsafah Barat yang memimpin gerakan Liberalisma ini ialah Rene Descartes (1592-1650), John Locke (1632-1704), Immanuel Kant (1724-1804), David Hume (1711-1776), Auguste Comte (1798-1857), Jeremy Bentham (1748-1832), John S.Mill (1806-1873), Frederich Nietzsche (1844-1900) dan ramai lagi.

Terdapat tiga jenis idea asas yang diperjuang oleh pemikir-pemikir ini:
Pertama, Tuhan itu tidak wujud atau diragui kewujudannya;
Kedua, alam ini wujud secara mekanistik, iaitu hukum alam bukan hukum Tuhan;
Ketiga, akal manusia mampu memahami semua masalah manusia, fenomena alam dan lain-lain. Di sini, otoriti agama dipinggirkan.

Berkaitan dengan agama secara khusus, pemikir Barat W.C Smith memperkenalkan slogan “Universal Theologi of Religion”. Idea ini menarik pemikir-pemikir Eropah yang lain dalam kerangka dan semangat menolak otoriti agama.

Muncul John Hick dan Hans Kung tokoh pemikir Barat sekular dan terus memperpularkan gagasan pluralisma. Gagasan ini memperjuangkan konsep  semua agama boleh diterima dan benar. Ini kerana tujuannya adalah satu, jalannya sahaja berlainan. Maka popularlah ‘Pluralisme’. Tuhan cipta banyak agama menurut mereka untuk kepentingan berbagai bangsa di pelbagai masa dan wilayah.

Semua ajaran betul belaka dan semua orang boleh sampai pada Tuhan dengan mengikut jalan mana sekali pun. Oleh itu semua agama di dunia ini menyeru pada Tuhan dan benar belaka. Siapa pun tidak boleh mendakwa agama anutannya sahaja yang benar dan betul!

Apabila berlaku interaksi Islam-Barat melalui penjajahan dan pembaratan, gagasan liberalisma ini turut sama masuk dan ia disuburkan di bawah payung sekularisma. Keadaan ini berjalan hingga kini di serata dunia Islam.

Idea-idea Utama Libralisme dan Pluralisma

Di sini diperturunkan sebahagian idea-idea  liberalisma dan pluralisma.

* Mengkritik Teks al-Quran.
                                                     
Antara tokoh utama di sini ialah Nasr Hamid Abu Zaid (Mesir). Beliau bertugas di Universiti Leiden, Belanda. Beliau dihukum murtad oleh Universiti al-Azhar. Beliau mengkritik al-Quran dalam bukunya “Mafhum al-Nas:Dirasat fi ’Ulum al-Quran” (Kefahaman mengenai teks: Satu aspek kajian mengenai `Ulum al-Quran).

Nasr Hamid ini sependap dengan Frederich Schlie Marcher (1768-1834) yang pernah memberi teori bahawa al-Quran yang diturunkan melalui Malaikat Jibril a.s. kepada seorang Muhammad atas sifatnya sebagai manusia. Muhammad sebagai penerima pertama adalah penerima Teks hal ehwal manusia. al Qur’an itu bukan Teks Ilahi dalam bentuk asli, tapi disaring menurut pemikiran Muhammad. Jadi al-Quran itu bukan asli seperti yang kita fahami selama ini.

Ayat-ayat al-Qur`an yang kita pelajari adalah wahyu yang dibaca Malaikat dan dituruti bazaannya oleh Rasulullah saw dan kemudian dihafal serta dikumpul oleh para sahabat adalah metod lama dan salah menurut metod pemikr liberalisma dan pluralisma.

Umpamanya professor pemikiran Islam di Universiti Sorbone, Perancis iaitu Prof. Muhammed Arkoun membawa pendekatan “Makna Teks”. Perkara ini ada ditulis oleh beliau dalam beberapa buah bukunya seperti “The Unthought in Comtemporary Thought” (2002) dan “Min al-Ijtihad ila Naqd al-‘Aql al-Islami” (1992).
Menurutnya kajian kritis terhadap al-Quran adalah bentuk ijtihad, sama seperti pemikir Barat bersifat kritis terhadap Bible. Arkoun berpendapat wahyu perlu dilihat dalam kontek umum, meliputi kitab-kitab agama lain seperti kitab agama Hindu, Buddha, Injil Perjanjian Lama dan Baru.

Ini bermakna kebenaran agama hak milik semua penganut semua agama.Teori mereka ini memberi maksud (i) Muhammad itu pengarang al-Quran (ii) Syariat juga dicipta oleh Muhammad (iii) al-Quran tidak suci lagi (iv) semua kitab-kitab tafsir di dunia Islam tidak boleh dipakai lagi (v) al-Quran perlu ditafsir semula, seperti tuntutan yang dibuat terhadap Bible.

* Idea Theologi Pluralis

Idea ini, seperti yang telah disebutkan di atas, menganggap semua agama adalah sama, sama benarnya dan semua membawa kepada Tuhan hanya jalannya sahaja yang berlainan[915].

Nama Tuhan boleh berbeza menurut bahasa-bahasa bangsa manusia. Kitab suci pun boleh berlainan bahasa. Islam mempunyai syariat dan Tariqat. Syariat adalah hukum-hukum lahiriyah, sedangkan tariqat adalah perjalanan hamba menuju Tuhannya dengan cara menyucikan batin dan bersih dari sifat-sifat tercela. Ini ada dalam semua agama. Persamaan ini akan membentuk hidup yang harmoni, asalkan jangan ego mengatakan akidah atau agamanya sahaja benar, yang lain batil belaka.

John Hick pendukung kuat liberalisme mengatakan semua orang boleh masuk syurga tanpa mengira bangsa, warna kulit dan agama. Tuhan boleh dikenali dengan apa sahaja identiti oleh semua penganut agama.
Brahma dan Allah kata mereka adalah Tuhan yang sama, Cuma dilihat dan diucap dengan cara berlainan antara Hindu dan Islam. Tertera dalam al-Quran. Apakah sifat Brahma, Tuhan dalam ajaran Shinto dan lain-lain itu sama dengan sifat-sifat Allah swt dalam al-Quran? Apa yang kita faham Allah swt mempunyai sifat-sifat yang tersendiri. Penolakan sifat-sifat-Nya sama dengan penolakan Syariat Islam.

Abdullah al-Naim, seorang penulis berasal dari Sudan telah menulis buku “Toward an Islamic Reformation” (1989). Abdullah mahu merombak cara berfikir umat Islam terhadap syariat. Syariat hanyalah ciptaan manusia. Ia tidak suci. Perlaksanaan hukum Islam hanya memberi impak counter-productive. Hukum-hukum Islam melanggar Hak Asasi Manusia dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Abdullah terpengaruh kuat dengan orientalis Barat yang buruk hati terhadap Islam seperti Goldziher, Schacht dan Coulsan yang lama menyebut syariat Islam adalah ciptaan fuqaha selama 300 tahun. Abdullah juga turut mengulangi perkara yang sama.
Kumpulan Islam liberal menggunakan idea ini untuk menolak hukum Islam. Oleh itu Negara Islam pun tidak wujud lagi apabila hukunya ditolak. Kumpulan ini sebenarnya gagal membezakan di antara Syariat dan Fiqh, Qat`iyyat dan Ijtihadiyyat, Thawabit dan Mutaghaiyirat dalam sistem Ilmu-ilmu Islam.

Konsep Ijtihad dalam Islam membuka ruang untuk umat Islam menyusun keputusan baru menurut masalah-masalah semasa. Golongan Liberal ini tidak berminat berpegang kepada hadis Nabi. Mereka mempertikaikan kesahihan hadis dan menolak otoritinya.
Di Malaysia kumpulan ini dikenali dengan nama kumpulamn anti-hadis. Menurut mereka hadis hanyalah rakaman sejarah masa lamapau. Ia hanya boleh dibaca jika perlu. Kumpulan liberal dan anti-hadis ini juga menolak ijma`. Menurut mereka ijma` sebenarnya tidak wujud, hanya ijma` Pak Arab sahaja yang ada! Oleh itu ulama pun tidak perlukan lagi[916].

Pengajaran dan Saranan.

Antara  pengajaran yang boleh didapati daripada surah ini ialah:

1:         Ayat-ayat dalam surah ini menunjukkan kelainan barang  yang disembah di antara orang kafir dan Islam.  Oleh itu sebarang perkongsian dalam hal-hal agama tidak boleh diterima sama sekali.

2:         Kufur pada hakikatnya satu agama sahaja kerana semunya boleh bersatu untuk menentang Islam. 

3:         Sebahagian ulama berhujah dengan ayat akhir surah ini dan yang membawa makna “Bagi kamu agama kamu dan bagikuagamaku” bahawa semua agama kufur dikira satu agama sahaja.  Justeru penganut agama Yahudi boleh terima pusaka penganut agama Nasara dan juga sebaliknya, jika ada sebab nasab yang memungkinkan adanya bahagian pusaka. Imam Ahmad berpendapat tidak sabit pusaka di antara dua orang kerana berbeza agama[917].

4:         Islam memberi kebebasan kepada kaum bukan Islam menunaikan upacara agama mereka, tetapi tidak sedia memberi kerjasama dalam apa jua bentuk yang melibatkan amalan syirik dan pendewaan kepada selain Allah.

5:         Tauhid merupakan satu sistem dan syirik merupakan satu sistem yang lain pula.  Kedua-duanya tidak bertemu.  Oleh itu, “bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku”.

6:         Perpisahan di antara dua sistem syirik dan tauhid adalah perlu untuk mejelaskan tanda-tanda perbezaan yang pokok dan mustahil dapat disatukan di antara keduanya di tengah jalan, iaitu perbezaan dalam asas i`tiqad, dasar kefahaman, hakikat sistem hidup dan tabiat agama.


[913] Tafsir al-Tabari, 12/728.Tafsir al-Qurtubi, 20/225.Tafsir al-Muharrir al-Wajiz, ms. 2008. Tafsir al-Durr al-Manthur, 6/404.
[914] Tafsir al-Asas, 11/1718.
[915] Sila ikuti tafsiran surah al-Baqarah: ayat (62) Tafsir Pedoman Muttaqin, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) 1/223
[916]Artikel ini adalah hasil saringan daripada beberapa artikel, antaranya:http://ms.wikipedia.org/wiki/Liberalisme.Prof Madya Dr. Idris bin Zakaria. Liberalisma dan Plularisma agama, Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang, 2006. Haji Mohammad Ariffin bin Ismail, Cabaran Akidah: Pemikiran Islam Liberal, Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan, (Naskhah internet).
[917] Tafsir Ibn Kathir, 4/561.

14 comments:

insidewinme said...

Hari ini kaum Muslimin berada dalam situasi di mana aturan-aturan kafir sedang diterapkan. Maka realitas tanah-tanah Muslim saat ini adalah sebagaimana Rasulullah Saw. di Makkah sebelum Negara Islam didirikan di Madinah. Oleh karena itu, dalam rangka bekerja untuk pendirian Negara Islam, kita perlu mengikuti contoh yang terbangun di dalam Sirah. Dalam memeriksa periode Mekkah, hingga pendirian Negara Islam di Madinah, kita melihat bahwa RasulAllah Saw. melalui beberapa tahap spesifik dan jelas dan mengerjakan beberapa aksi spesifik dalam tahap-tahap itu

John said...

nike trainers
chanel handbags
ugg boots outlet
jordan shoes
gucci outlet
pandora jewelry
adidas originals
louis vuitton
ugg australia
ugg outlet
ray ban outlet
ugg outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
giuseppe zanotti sneakers
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton
uggs outlet
ugg boots on sale
tory burch outlet
uggs clearance sale outlet
cheap oakleys
pandora jewelry
canada goose outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet clearance
hollister kids
adidas superstar
nike free run
abercrombie outlet
cheap oakleys
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
ray ban sunglasses outlet
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
20151221yuanyuan

Meiqing Xu said...

20160321meiqing
michael kors outlet
oakley vault
canada goose
ugg boots
louis vuitton
coach outlet store online
michael kors outlet
coach outlet
air jordan 13
christian louboutin outlet
rolex watches
louis vuitton handbags
true religion
true religion outlet
cheap toms shoes
tory burch flats
louis vuitton
toms shoes
cheap jerseys
lebron james shoes 2015
cartier watches
michael kors handbags
ralph lauren outlet
coach outlet
louis vuitton
kate spade
kate spade outlet
hollister outlet
nike air max
adidas originals
christian louboutin outlet
louis vuitton outlet
hollister clothing store
michael kors outlet
coach outlet
kobe bryant shoes
the north face
ray ban
michael kors outlet
coach outlet

艾丰 said...

jianbin0323
christian louboutin online
tiffany outlet
oakley sunglasses
michael kors online
prada handbags
michael kors outlet
michael kors handbags
rolex watches
ray-ban sunglasses
nba jerseys
longchamp handbags
cheap jordans
fitflop clearance
coach outlet
louis vuitton handbags
soccer jerseys
juicy couture tracksuit
links of london
adidas wings
michael kors outlet online
louis vuitton outlet store
fitflop sale
air jordan 11
true religion outlet
nike air force 1
true religion outlet
jordan shoes 2015
snapbacks wholesale
nike roshe
nhl jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet online
basketball shoes

Zhenhong Bao said...

polo ralph lauren
michael kors outlet
louis vuitton outlet store
cheap nfl jerseys
michael kors outlet
prada outlet online
michael kors outlet
soccer jerseys
cheap jordans
ralph lauren outlet
air max 90
michael kors uk outlet
cheap nfl jersey
michael kors outlet store
basketball shoes,basketball sneakers,lebron james shoes,sports shoes,kobe bryant shoes,kobe sneakers,nike basketball shoes,running shoes,mens sport shoes,nike shoes
louis vuitton outlet
mulberry handbags
prada handbags
pandora jewelry
michael kors handbags
asics
swarovski crystal
cheap mlb jerseys
louis vuitton handbags
ralph lauren polo
michael kors outlet
rolex watches for sale
ray-ban sunglasses
swarovski outlet
ralph lauren shirts
thomas sabo uk
snapbacks wholesale
louis vuitton neverfull
michael kors outlet online
michael kors outlet
20160415zhenhong

Eric Yao said...

Ralph Lauren Outlet
Ugg Boots Sale UGGS For Women Skechers Go Walk Adidas Yeezy Boost Adidas Yeezy Adidas NMD Coach Outlet North Face Outlet Ralph Lauren Outlet Puma SneakersPolo Outlet
Under Armour Outlet Under Armour Hoodies Herve Leger MCM Belt Nike Air Max Louboutin Heels Jordan Retro 11 Converse Outlet Nike Roshe Run UGGS Outlet North Face Outlet
Adidas Originals Ray Ban Lebron James Shoes Sac Longchamp Air Max Pas Cher Chaussures Louboutin Keds Shoes Asics Shoes Coach Outlet Salomon Shoes True Religion Outlet
New Balance Outlet Skechers Outlet Nike Outlet Adidas Outlet Red Bottom Shoes New Jordans Air Max 90 Coach Factory Outlet

wesan michael said...

Cheap Jordans For Sale
oakley store online
tiffany and co jewelry
air max thea
michael kors handbags,michael kors handbags clearance,michael kors clearance
chrome hearts
adidas tubular UK
adidas nmd
http://www.oakley-sunglass.in.net
tiffany and co outlet

姚嘉 said...

birkenstocks
saics running shoes
versace
nike store
ghd hair straighteners
michael kors handbags
nike air huarache
cheap nba jerseys
nike outlet store
jimmy choo

raybanoutlet001 said...

yeezy boost 350
adidas yeezy boost
chrome hearts online
skechers shoes for women
michael kors outlet store
nike huarache
http://www.cheapbasketballshoes.us.com
kobe bryant shoes
cheap authentic jordans
mlb jerseys shop

dada24 Xu said...

true religion jeans outlet
true religion outlet online
ugg
coach outlet online
coach outlet store
louis vuitton factory outlet
louis vuitton outlet online
moncler uk
moncler pas cher
ugg pas cher
zhi20161202

eric yao said...

Coach Outlet http://www.coachoutletfactory-stores.us.com

North Face Outlet http://www.northface-outlets.com.co

Kate Spade Outlet http://www.katespadefactoryoutlet.in.net

ED Hardy Outlet http://www.edhardypopsale.com

Coach Outlet Store Online http://www.coachstoreonline.in.net

Kate Spade Outlet http://www.katespadeoutletstore.in.net

Cheap Jordans http://www.cheapjordansretro.us.com

Coach Purses http://www.coachpurses.eu.com

Coach Outlet http://www.coachoutlet2016.us.com

Tory Burch Shoes http://www.toryburchoutlets.us.com

Longchamp Outlet http://www.longchampoutlet.in.net

Michael Kors Handbags http://www.innnov8.com

Coach Outlet http://www.innnovate.com

Red Bottom Shoes http://www.redbottomshoes.us.org

Moncler Jackets http://www.monclerdownjackets.us.com

North Face Outlet http://www.northfacestoreoutlet.in.net

Kate Spade Outlet http://www.katespadeoutletstore.us.com

Moncler Outlet http://www.moncleroutletonline.in.net

Coach Factory http://www.maganates.com

Coach Factory Outlet http://www.coachfactorysoutlet.in.net

Kate Spade Outlet http://www.katespadesoutlet.us.com

Ray Ban Outlet http://www.raybanoutletstore.in.net

Christian Louboutin Shoes http://www.christianlouboutinshoes2016.in.net

North Face Outlet http://www.northfaceoutlets.us.org

Coach Factory Outlet http://www.coachoutletstore.name

Kate Spade Outlet http://www.katespadeoutletonline.name

Coach Outlet http://www.coach-outlets.us.org

Nike Roshe Run http://www.tanie-nikerosherun.pl

Buty Nike Air Max http://www.airmaxsprzedazdla.pl

Nike Air Max http://www.nikeairmax.us.org

Red Bottom Shoes http://www.redbottomshoe.in.net

Christian Louboutin Outlet http://www.christianlouboutinoutlet.us.org

Balenciaga Handbags http://www.balenciagaoutlets.us.com

Balenciaga Handbags http://www.balenciaga-handbags.us.com

Kate Spade Outlet http://www.katespadefactoryoutlet.in.net

Toms Shoes http://www.tomshoesoutlet.us.com

Hermes Belt http://www.hermes-belts.us.com

Prada Outlet http://www.pradafactoryoutlet.com

Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuittonsoutlet.us.com

North Face Outlet Store http://www.northfaceoutletstore.in.net

North Face Jackets http://www.north-face.in.net

North Face http://www.north-faceoutlets.us.com

Louis Vuitton Outlet http://www.louisvuitton-outlets.us.org

Timberland Boots http://www.timberland-outlets.us.com

Cheap Timberland Boots http://www.timberlandoutlet.us.com

Tory Burch Outlet http://www.toryburch-outlets.us.com

Ralph Lauren Outlet http://www.ralphlaurenstoreoutlet.us.com

Gucci Shoes http://www.guccifactoryoutlet.name

Gucci Outlet http://www.guccioutletco.us.com

North Face Jackets http://www.northfacefactoryoutlet.us.com

Prada Outlet http://www.pradaoutlets.in.net

Hollister Clothing http://www.hollister-clothing.us.com

Ferragamo Shoes http://www.ferragamoshoes.us.org

Tiffany Outlet http://www.tiffany-outlets.us.com

Tiffany Outlet http://www.tiffanyco-outlet.us.com

NFL Jerseys http://www.nfljerseys.name

Toms Outlet http://www.outlettoms.us.com

Cheap Jordans http://www.cheapjordans.eu.com

North Face Outlet http://www.thenorthfaceoutlet.us.org

Prada Handbags http://www.pradaoutlet.us.org

Chan Luu Sale http://www.chanluu.us.com

Toms Outlet http://www.tomsoutletstores.us.com

Kate Spade Outlet http://www.katespadeoutletofficial.us.com

Beats By Dr Dre http://www.beatsbydrdre.us.org

Coach Outlet http://www.coachstoreoutlet.us.org

Christian Louboutin Shoes http://www.christianlouboutinshoe.eu.com

Valentino Shoes http://www.valentinoshoes.eu.com

Michael Kors Outlet http://www.michaelkorsoutlet.us.org

Coach Factory Outlet http://www.coachfactoryoutlet.us.org

Coach Outlet Online http://www.coachoutletonlinestore.us.org

Coach Purses http://www.coachpurse.us.com

dong dong23 said...

beats by dre
ed hardy clothing
true religion jeans outlet
true religion outlet
polo ralph lauren
gucci outlet online
oakley vault
ray ban glasses
washington wizards jerseys
nike air max 2017
2017.2.11chenlixiang
2017.2.11chenlixiang

raybanoutlet001 said...

クロムハーツ
tiffany online
salomon speedcross
michael kors handbags
tiffany and co uk
yeezy
michael kors outlet
adidas stan smith
kobe 9
longchamp handbags

raybanoutlet001 said...

longchamps
replica rolex
ecco shoes
nike huarache
michael kors handbags
gucci sale
nike trainers
rolex watches
skechers shoes
raiders jerseys