Saturday, April 28, 2012

Klik Untuk Lihat KEPUTUSAN MAJLIS FATWA TERKINI 


MENCARI KETENANGAN JIWA MELALUI
SENI AL-QUR`AN

Soalan

Saya mengalami sakit jiwa sejak beberapa tahun yang lalu, saya merasakan dunia ini bukan lagi untuk saya.  Sudah puas saya berikhtiyar mencari ubat, doktor, bomoh dan berbagai-bagai rawatan saya ambil tetapi keadaan saya masih juga tidak berubah.

Saya dengan ada lagi kaedah melalui rawatan al-Qur`an, iaitu membaca dan emerhatikan kandungannya boleh menyembuhkan penyakit ini.  Bolehkah Ustaz berikan saya panduan supaya saya ikuti penduan itu semoga Allah memberi saya sembuh dan saya ingin menikmati kebahagiaan hidup seperti orang lain.

Jawapan :

Mengembalikan  fungsi jiwa supaya sedar dan  kembali  kepada agama  tauhid  yang  serasi dengan fitrah  insan,   adalah  suatu obejktif yang mungkin didapati hanya dari pengungkapan  al-Qur`an yang  kaya  dengan pelebagai mukjizat yang  seni  dari  pelebagai aspek,  sama ada dari aspek bahasa yang kagum  apabila  didengar, pemandangan semulajadi yang mempesonakan mata apabila melihatnya, memeranjtakan  hati  dan perasaan sesiapa jua yang  berfikir  dan mendalamkan pemikiran terhadapnya

Inilah  al-Qur`an al-Karim dengan gaya bahasanya  yang  seni memperlihatkan  kita kejadian alam buana ciptaan Allah yang  juga seni.   Segala  keindahan yang terpapar di dalam alam  ini,  akan meninggalkan  kesan yang mendalam kepada jiwa dan  perasaan  yang juga seni, iaitu orang yang mempunyai hati yang sedar,  pendengaran  yang teliti, sedang ia menyaksinya sendiri (maksud ayat  37: surah Qaf)

Artikel pada kali ini mengajak kita sama-sama berdiri  sejenak  di hadapan keindahan gambaran pemandangan alam yang  dilukis oleh al-Qur`an dalam dialognya dengan insan sebagai penghuni bumi ini,  untuk membawa mereka menjelajah ruang alam dunia yang  terbentang luas, dengan menggunakan gaya bahasa yang sungguh  mendalam  iramanya,  kadangkala alam yang dipamerkan  ini   ngeri  dan menakutkan.  Ayat yang dipilih untuk pameran pada kali ini  ialah ayat-ayat 17-20 surah al-Ghasyiah yang membawa maksud:

Tidakkah  mereka memperhatikan binatang unta  bagaimana ia diciptakan?  Dan kepada langit bagaimana ia diangkat tinggi? Dan kepada gunung ganang bagaimana ia  ditegakkan?  Dan kepada bumi bagaimana ia dihamparkan?

Pemandangan umum yang dilukiskan oleh al-Qur`an  mengandungi pemandangan  langit yang tinggi,  bumi yang  terhampar,  banjaran gunung  yang  mencakar  langit dan pemasak  bumi,  di  sampingnya kelihatan  haiwan unta dengan badannya yang besar tetapi  tenang. Pemandangan  ini merupakan sebuah lukisan yang mempunyai  dimensi yang seimbang dan hala-hala yang selaras mengikut cara  al-Qur`an dalam  menayangkan pemandangan-pemandangan dan  gambaran-gambaran umum, untuk menyampaikan mesejnya, iaitu memulihkan fitrah  manusia,  supaya  kembali kepada agama yang juga fitrah  yang  serasi dengan  fitrah manusia, seperti yang dinyatakan dalam  firman-Nya dalam surah al-Rum, ayat 30 yang bermaksud:

 Hadapkanlah  mukamu  dengan lurus kepada  agama  Allah, tetaplah  atas  fitrah  Allah  yang  telah  menciptakan manusia  menurut fitrah itu. Tidak ada  perubahan  pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus.

 Tujuan  utama  ayat-ayat 17-20 surah  al-Ghasyiyah  di  atas ialah mengembalikan manusia kepada ksucian semula jadinya, menga jak berfikir pada ciptaan-ciptaan Allah yang agung dan dekat pula dengan  kenyataan hidup harian mereka, kemudian menagajak  mereka cuba  memberi jawapan apakah tugasnya dalam hidup di  dunia  yang sementara  ini, kemanakah hala yang mereka sedang  tujui  sesudah tamat tempoh sebagai penghuni bumi.

Ayat di atas adalah di antara pameran-pameran seni yang kayadengan  bentuk-bentuk keindahan yang global, keindahan yang  menjangkau perasaan dan dimensi kebendaan semata-mata.  Sayyid Qutubdalam  tafsirnya Fi Zilal al-Qur`an, terjemahan Dato` Yusuf  Zaki mengulas ayat-ayat di atas yang meliputi  pemandangan-pemandangan unta, langit, bukit bukau dan gunung ganang ini dari aspek  kesenian ciptaan Allah dan kehalusan pengungkapan bahasa yang  menakjubkan, katanya:

 1) Unta dalam masyarakat Arab merupakan haiwan yang  utama, alat pengangkutan dan kenderaan mereka. Susu dan dagingnya menjadi makanan dan minuman mereka.  Bulu dan kulitnya menjadi pakaian dan khemah mereka.  Ia merupakan sumber utama kehidupan.

 Di  samping  itu unta mempunyai sifat-sifat yang  tidak  adapada  haiwan-haiwan  yang lain.  Walaupun bentuk  tubuh  badannyakuat, besar dan gagah, namun ia mudah ditonton.  Ia akan mengikutdan patuh walaupun ditonton oleh kanak-kanak yang kecil. Walaupun kegunaan dan perkhidmatannya begitu besar, namun perbelanjaanmemeliharanya kecil, makanannya senang dan belanjanya murah.   Ia merupakan  binatang yang paling sabar dan tahan lasak.  Ia  tahanlapar,  dahaga, penat dan gigih menghadapi  keadaan-keadaan  yangburuk.  Selain dari itu rupa bentuknya seimbang dengan  pemandangan alam yang ditayangkan dalam ayat-ayat ini.

 Kerana  itu  al-Qur`an menarik  pandangan  orang-orang  yangditujukan ayat-ayat ini kepada mereka supaya memperhatikan hikmatpenciptaan  binatang  unta yang ada di  hadapan  mereka,   merekatidak  perlu pergi ke tempat lain dan tidak perlu  kepada  kajianyang baru.  Tidakkah mereka memerhatikan binatang unta  bagaimana ia diciptakan?.

 Soalan  yang dimulakan dengan bagaimana  memerlukan  jawapan dengan  penelitian  yang cukup kepada rupa  bentuk   dan  susunan kejadiannya,   yang sesuai dengan tugas-tugasnya,  sesuai  denganmatlamat  ciptaannya,  sesuai dengan alam sekitarnya  dan  denganseluruh  kerjanya.   Pemerhatian dan jawapan yang  teliti  kepadasoalan  ini,  pastilah  jawapannya unta  tidak  mencipta  dirinyasendiri,  ia dijadikan dengan pertukangan dan ciptaan yang  tidakada  tolak  bandingnya, ciptaan yang membayangkan  betapa  tinggipentadbiran dan dan perancangan-Nya.

Insan  harus  berfikir bahawa Allah  memuliakan  insan  dari hawan  unta bukan kerana fizikal, kerana fizikal unta jauh  lebih istimewa,  dengan  kegagahannya yang  boleh  melindungi  manusia,dengan  ketahanan dan kesabarannya yang sanggup  merentas  padang pasir,  dengan kepatuhannya kepada tuan yang memilikinya.  Boleh kah  insan menandingi unta dalam keistimewaan ini  semua?   Insan tetap  mengaku kalah jika tidak kerana akal fikiran  yang  diberi Allah  kepadanya.  Justeru itu, apa yang harus dibuat  oleh  akal bagi membuktikan keistimewaan akal yang ada padanya?.  Selain itu  banyak  lagi soalan yang boleh dimajukan dalam detik-detik  merenung ciptaan unta yang istimewa ini.

2)Pemandangn ke arah langit bagaimana ia  diangkat  tinggi sungguh mengajaibkan.  Orang yang paling wajar merenung ke langit menurut  Sayyid Qutub ialah penduduk-penduduk padang  pasir.   Di sana  langit mempunnyai rasa dan seleranya,  mempunyai kesan  dan ilhamnya,  seolah-olah  langit dlam erti yang sebenar  itu  tidak wujud melainkan hanya di padang pasir.

 Langit  dengan hari siangnya yang terang benderang.   Langit dengan waktu senjanya yang menarik dan menawan indah dan mempesonakan.  Langit dengan waktu terbenamnya matahari yang amat cantik dan memberi ilham.  Langit dengan hari malamnya yang sayup  sujana,   dengan  bintang-bintangnya yang  bergemerlapan  dan  dengan bisikan-bisikannya  yang  lembut dan langit  di  waktu  terbitnya matahari yang indah segar dan cemerlang.

Inilah  langit di padang pasir,  tidakkah mereka  merenungi nya?  Tidakkah mereka memerhatikan bagaimana ia ditegakkan begitu tinggi,  Siapakah yang menegakkannya tanpa tiang?  Siapakah  yang menaburkan  di  atasnya  bintang-bintang  yang  tiada  terbilang? Siapakah yang menjadikan padanya keindahan-keindahan dan kecanti kan-kecantikan itu?  Siapakah yang meletakkan padanya ilham-ilham itu?   manusia tentulah tidak menegakkan langit yang tinggi  itu,biarpun  setinggi  mana kekuatan dan dan tenaga  yang  dimilikki .Begitu juga langit tidak menegakkan dirinya sendiri.  Oleh kerana itu ia pasti mempunyai penciptanya.  Kesimpulan ini tidak  memerlukan  sebarang  ilmu dan tidak pula memerlukan  kepada  berfikir jauh  dengan kaedah-kaedah yang canggih. Pemerhatian  yang  penuh sedar dan insaf sahaja sudah cukup.

Anda  harus  sesuaikan, langit dalam  pemikiran  orang  Arab ketika ini begitu mudah dan senang difahami,  segala yang ada  di pihak  atas, dikatakan langit.  Pemikiran seringan  itupun  sudah cukup,  jika fitrah tidak mengidap apa-apa penyakit, untuk  memulihkannya  kepada kesucian hidup yang beriman kepada  Allah  yang Maha Kuasa.

 Apa  lagi  jika insan sudah jauh maju, mereka  sudah  banyak mengkaji, bukan sahaja langit tetapi angkasa lepas, dengan segala macam  alat penerbangan.  Jika fitrah bebas dari segala  penyakit jiwa,  ia  akan bertanya, siapa yang  menciptakan  semuanya  ini? mungkinkah langit menciptakan langit begini hebat dan dan  besar? Tidak mungkinkah insan yang berteduh di bawah payung langit  ini,pada  suatu  hari  nanti, akan kehilangan  tempat  berteduh  ini.Kalau mungin apakah yang harus dilakukan?.
  
3)Perhatikan pula kepada bukit bukau dan  gunung  ganang,bagaimana  ia  ditegakkan.  Gunung ganang dan bukit  bukau  dalam masyarakat Arab merupakan tempat perlindungan, teman dan sahabat.Pemandangan  yang menarik mengilhamkan kepada jiwa  manusia  rasa keagungan dan kehebatan. Di sana manusia merasa kerdil dan tenang bila  berada  di sampingnya, merasa khusyuk  kepada  kebesarannya yang  tinggi  mengawan,  tenang dan  tenteram.   Apabila  manusia berada  dalam pelukan gunung ganang, ia menjadi  begitu  kepingin untuk menagih rahmat dari Allah dan merasa dirinya hampir  kepada Allah dan jauh dari kebisingan dunia dan gegak gempitanya.   Oleh itu bukanlah suatu usaha yang sia-sia dan bukan pula suatu kebet ulan  apabila Nabi Muhammad (s.a.w.) beribadat di dalam gua  Hira di Bukit Thawr.  Malah bukan pula suatu usaha yang sia-sia apabila  orang-orang  yang mahu menyelamatkan  nyawa,  mereka  mencari perlindungan di gunung ganang untuk beberapa masa.
  
Lebih  mengkagumkan  lagi  apabila  gunung  difahami  dengan pemikiran falsafah seperti yang diketengahkan oleh seorang  penulis agung Abdullah Nakula dalam bukunya Bentuk Alam Yang  Mengka gumkan,   Beliau dalam bukunya ini menyatakan antara lain  bahawa gunung  adalah  suatu lapisan alam yang  meliputi  seluruh  bumi, suatu wadah bulat seperti bola, di dalamnya terletak bumi,  untuk tujuh lapaisan bumi, terdapat pula tujuh gunung Qaf yang  terdiri dari permata-permata zamrud berwarna hijar (1975, halaman 51).

4)   Perhatikan  pula kepada bumi  bagaimana  ia  diciptakan begitu  terhampar.   Bumi  itu luas terhampar  di  hadapan  mata,memberi  sepenuh  kemudahan  untuk manusia  hidup,  berjalan  dan berkerja.   Manusia tentulah tidak menghampar dan meratakan  bumi itu,   kerana  bumi itu sudahpun siap  terhampar  sebelum  mereka wujud di alam ini.  Tidakkah mereka berfikir dan merenungi hikmat di sebaliknya dan menanyakan diri mereka, "siapakah yang mengham par dan meratakan bumi begini"?

 Hakikat  bumi terhampar kepada manusia memang dapat  difaham oleh  setiap  akal dan setiap generasi manusia  dengan  mana-mana bentuk kefahaman masing-masing.  Orang Arab yang mula-mula  menerima  al-Qur`an  ini mungkin memahami hakikat ini  apabila  mereka melihat bumi terhampar di bawah tapak kaki mereka yang  memboleh kan  mereka berjalan,  mereka melihat bumi terbentang di  hadapan mereka  yang dapat dijadikan kawasan tanaman.  Pada umumnya  bumi itu terhampar libar untuk perkembangan dan kesuburan hayat.  Kita pada  hari ini pula dapat memahami hakikat ini dalam bidang  yang lebih luas dan dengan kefahaman yang lebih mendalam lagi mengikut kemajuan  ilmu pengetahuan kita tentang tabiat bumi ini dan  tentang  sejarahnya  yang jauh dan yang dekat jika  teori-teori  dan penilaian-penilaian kita dalam perkara ini betul.

 Kita  pada  hari ini melihat kejadian  bumi  yang  dijadikan terhampar dan penuh dengan kemudahan jalan-jalan untuk  kehidupan manusia,  kita memahami bumi ini telahpun melalui  berbagai-bagai peringkat  perkembangannya sebelum menjadi tempat yang  terhampar bagi  manusia.   Melalui  peringkat-peringkat  perkembangan  itu,permukaan  bumi telah berubah dari batu pejal yang kering  kepada tanah yang boleh ditanami dan air yang dapat bertakung di  permukaannya, sebagai hasil dari percantuman hidrogen dan oksigen.

 Pemandangan-pemandangan  yang seni itu mengilhamkan  sesuatu di  dalam hati apabila ditonton dengan pandangan yang  insaf  dan penelitian yang sedar.  Dengan pandangan seperti ini sudah  cukup untuk  memulihkan  fitrah, menggerakkan  kesedaran,  menghidupkan hati  dan membangkitkan roh supaya bertawajjuh kepada Allah  yang menciptakan seluruh semesta ini.14 comments:

dong dong said...

201577dongdong
polo ralph lauren
cheap jordans
cheap toms
true religion outlet
hollister clothing
lululemon
louis vuitton
ray ban sunglasses
hollister kids
prescription sunglasses
coach outlet online
jordan 6
michael kors handbags
true religion outlet
louis vuitton outlet
fitflops clearance
tods shoes
black timberland boots
abercrombie store
abercrombie
louis vuitton uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
coach outlet
kobe bryant shoes
ray ban sunglasses
christian louboutin sale
cheap nfl jerseys
air jordan 11
hollister
abercrombie & fitch
michael kors outlet
cheap jerseys
abercrombie outlet

Mu Lin said...

burberry crossbody bag
coach bags on sale
prada-crossbody
prada loafers
gucci outlet
prada bags
coach purses
coach diaper bags
michael kors satchel
cheap louis vuitton purses
coach factory outlet
coach handbags outlet
chanel diaper bag
coach bags
michael kors factory outlet
michael kors tote bags
chanel handbags
chanel clutch
prada clutch
burberry bags
coach factory outlet online
coach backpack
chanel crossbody
burberry diaper bag
longchamp backpack
chanel classic flap bag
mcm handbags
longchamp le pliage medium
coach outlet online
louis vuitton eva clutch
louis vuitton alma bag
mcm tote bag
burberry belt
burberry belts
michael kors tote

风骚达哥 said...

20151015 junda
Wholesale Authentic Designer Handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
Hollister uk
Buy Kobe Shoes Online Discount
Louis Vuitton Bags Outlet Store
cheap toms shoes
ugg boots
louis vuitton outlet
michael kors uk
Louis Vuitton Handbags Discount Off
Cheap Jordans For Sale Wholesale
New Louis Vuitton Handbags Outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet online
Jordan 8 Bugs Bunny
Coach Factory Outlet Stores 70% off
louis vuitton
ugg boots
Michael Kors Outlet Deals Online
abercrombie
celine
ugg boots outlet
Jordan 6 Rings Powder Blue
Coach Factory Outlet Online Sale
Michael Kors Outlet Real Handbags Online
Oakley Vault Outlet Store Online
Christian Louis Vuitton Red Bottoms
ugg boots
coach outlet store online

Pnane Weg said...

abercrombie and fitch
coach
jordan
converse sale clearance
nike outlet store
Ugg Boots On Sale 70% Off
Coach Factory Outlet
michael kors
michael kors
canada goose coats
michael kors
michael kors
hermes
nike outlet store
timberland
Coach Factory Outlet Online
jordans for girls
north face factory outlet
under armour outlet stores
fitflops sale clearance
ferragamo sale
Ugg Boots Sale
coach purses clearance
Canada Goose Jacket
nike outlet store online shopping
ugg
jordan retro 6
new balance shoes
christian louboutin
cheap jordans
new balance outlet
cheap rolex watches
vans
kate spade outlet online
jordan
nike high heels online
coach factory outlet online
coach factory outlet
girls jordans
qwe12.21

John said...

uggs outlet
louis vuitton outlet
coach factory outlet
louis vuitton handbags
rolex watches outlet
kd shoes
ugg boots on sale
concords 11
ray-ban sunglasses
michaek kors handbags
toms
toms shoes
ugg boots
celine bags
coach outlet
ugg outlet
michael kors outlet
michael kors outlet
abercrombie & fitch
michael kors outlet
michael kors outlet online
kate spade handbags
tory burch sale
uggs outlet
fitflops
coach outlet
coach outlet
michaek kors outlet
jordan concords
michael kors uk
north face jacket
polo ralph lauren
ugg boots
gucci outlet
hollister kids
oakley sunglasses wholesale
cheap jordans
ugg boots sale
20151221yuanyuan

Zhenhong Bao said...

true religion jeans
fitflops shoes
coach outlet canada
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
louis vuitton outlet
kate spade outlet
mbt shoes outlet
swarovski crystal
links of london jewellery
michael kors outlet
christian louboutin uk
soccer jerseys
nike roshe
michael kors outlet online
jordan shoes
prada outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
calvin klein outlet
polo shirts
louis vuitton handbags outlet
mulberry outlet store
longchamp handbags
hermes outlet
prada shoes
kobe bryant shoes
hermes outlet
michael kors factory outlet
adidas wings
mulberry handbags
lacoste polo shirts
true religion jeans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nike roshe run
20160415zhenhong

chenlina said...

louis vuitton
toms shoes
fitflop sandals
toms outlet
ugg uk
michael kors outlet clearance
ghd hair straighteners
louboutin sale clearance
kate spade outlet
kate spade handbags
lebron 12
cheap jerseys
moncler jackets
ralph lauren polo
uggs australia
ray ban sunglasses
true religion shorts
adidas nmd
polo ralph shirts
gucci outlet
oakley sunglasses wholesale
jordans
coach outlet store online clearances
replica watches
mont blanc
polo shirts
coach outlet store online
coach outlet online
vans shoes
fitflops
lebron 13 shoes
lebron james shoes 13
hollister clothing
adidas originals shoes
uggs outlet
rolex watches
cartier watches
ugg boots
true religion jeans
michael kors handbags
chenlina20160810

raybanoutlet001 said...

michael kors handbags
yeezy boost 350
michael kors handbags
michael kors handbags wholesale
michael kors outlet clearance
converse trainers
nike free
salomon shoes
adidas nmd runner
michael kors handbags wholesale

wesan michael said...

longchamp bags
ugg outlet
http://www.raybanglasses.in.net
chrome hearts outlet
michael kors outlet
adidas nmd
yeezy shoes
jordan shoes
christian louboutin shoes
skechers go walk

chenlina said...

canada goose jackets
louis vuitton
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
ray bans
prada outlet
ugg outlet
canada goose jackets
red bottom shoes
coach outlet online
chenlina20161109

姚嘉 said...

birkenstocks
saics running shoes
versace
nike store
ghd hair straighteners
michael kors handbags
nike air huarache
cheap nba jerseys
nike outlet store
jimmy choo

raybanoutlet001 said...

michael kors handbags,michael kors handbags clearance,michael kors clearance
true religion jeans
michael kors outlet
http://www.raybanglasses.in.net
links of london sale
michael kors handbags
hogan outlet
tiffany and co outlet
ralph lauren online,cheap ralph lauren
links of london

dong dong23 said...

kate spade sale
cheap ray ban sunglasses
canada goose sale
ed hardy jeans
ugg outlet online
cheap ray ban sunglasses
toms shoes
abercrombie & fitch kids
ray ban glasses
canada goose outlet
2017.2.11chenlixiang

raybanoutlet001 said...

pandora charms
toms outlet
ghd flat iron
nba jerseys
air jordan uk
denver broncos jerseys
nike blazer low
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
49ers jersey