Wednesday, April 4, 2012

TV MEKAH SIARAN SECARA LANGSUNG DARI MEKAH

">

(Klik petak paling kanan (bawah skrin) untuk melihat skrin pernuh)

SECARA LANGSUNG DARI MASJID AL-NABAWI, MADINAH

Secara Langsung TV2 Saudi Arabia (Termasuk Solat Jumaat Dari Mekah)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
MENYOROT PEMIKIRAN IJTIHAD 

Oleh: Dr Abdul Hayei Bin Abdul Sukor


Letupan Berani Mati: Jihad Atau Ganas


Akibat 911
Selepas kejadian 11 September tahun lalu yang meranapkan bangunan menara Pusat Dagangan Dunia (WTC) di New York dan Pentagon di Washington, beberapa isu baru kini muncul dalam pemikiran Islam, sekaligus mendesak para ulama mengeluarkan fatwa dan ijtihad bagi menentukan kedudukan sebenar isu-isu baru dari perspektif Islam.

Pengebom Berani Mati
Isu-isu seperti pengeboman berani mati, sama ada jihad atau ganas, pemulauan barangan buatan Amerika, sama ada wajib atau harus, pembukaan pintu jihad suci secara sukarela kepada umat Islam untuk berperang di bumi palestin, semuanya menunggu jawapan ulama dan hasil ijtihad mereka yang mampu dan mencukupi syarat-syaratnya.

Jihad suci atau perang sabil, kerana menentang musuh-musuh Islam, bukan sesuatu yang baru, tetapi berlaku sejak awal Islam, sebaik sahaja baginda berhijrah ke Madinah dan mengadakan perjanjian damai dengan suku-suku kaum Yahudi.  Peperangan meletus antara Yahudi dan Islam, apabila mereka mengkhianati perjanjian damai dan sekongkol dengan kafir penyembah berhala dari Makkah.

Kanak Kanak Turut Terlibat
Peperangan pada awal Islam, terutama pada zaman Rasulullah dan khulafa` al-rasyidin mempunyai misi yang jelas, iaitu menegakkan keadilan dan membasmi kezaliman.  Justeru, Islam mengharamkan pembunuhan terhadap kanak-kanak, wanita, orang tua dan padri, bahkan semua orang yang tidak terlibat dengan peperangan, tidak hurus dicerobohi keselamatan mereka.

Isu sekarang ialah pengeboman berani mati dilakukan terhadap sasaran awam Israel yang membunuh bukan sahaja tentera dan yang terlibat dengan peperangan, sama ada secara langsung atau tidak langsung, tetapi juga wanita, kanak-kanak dan orang tua, bahkan juga diri sendiri turut terbunuh dalam pengeboman itu.  

Terperangkap  Dalam Bangunan
Persoalannya ialah, bolehkah seseorang melakukan pengeboman terhadap sasaran musuh dengan meletupkan dirinya.  Apakah perbuatan ini tidak dianggap bunuh diri yang diharam oleh Islam.  Adakah membunuh wanita, kanak-kanak dan orang tua yang tidak terlibat dengan peperangan  itu harus hukumnya, apabila mereka juga membunuh wanita dan kanak-kanak Islam.  Selanjutnya apakah kematian yang berlaku disebabkan letupan bom berani mati itu dianggap syahid atau hanya kematian akibat keganasan.

Sekurang-kurangnya tiga pendapat atau hasil ijtihad pernah diketengahkan bagi menjawab soalan-soalan itu.  Saya kemukakan di sini pendapat ulama dan cendikiawan Islam yang pernah menyumbangkan pemikiran dan ijtihad mereka dalam masalah ini.  Pemikiran-pemikiran ini, pastinya tidak maksum dan masih boleh dipertikai.

Golongan pertama berpendapat,  letupan berani mati terhadap sasaran musuh tidak boleh diterima oleh Islam, sekalipun dengan niat jihad pada jalan Allah.  Alasan mereka ialah:
1  Penyerang berani mati itu diragui motif tindakannya, kerana ada padanya tanda-tanda intihar (bunuh diri) yang diharam keras oleh Islam.  Dosa ini termasuk antara tujuh jenis dosa yang terbesar dan disenaraikan sebagai yang ketiga besarnya selepas mempersekutukan Allah dan derhaka kepada ibu dan bapa. Dalam surah al-Nisa, ayat 93 Allah berfirman yang bermaksud: Sesiapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka jahannam dan kekal di dalamnya.  Orang mukmin yang dimaksudkan, termasuk diri sendiri. Dalam ayat yang lain pula Allah melarang manusia mencampak dirinya ke dalam kebinasaan.

Dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan yang maksudnya: Sesiapa membunuh dirinya, nescaya diseksakannya dalam neraka pada hari akhirat.  Mengulas hadis ini, ulama berpendapat, pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja, termasuk pengambilan racun, ubat-ubatan berlebihan dan sebagainya, termasuk dalam katigori bunuh diri.  Seseorang dilarang melakuykan apa jua tindakan dengan sengaja menyebabkan ia cedera atau membawa mati. 
          2        Menyerang sasaran awam serta membunuh wanita dan kanak-kanak yang tidak terlibat dengan peperangan juga dilarang oleh Islam.  Ulama sepakat berpendapat: Pembunuhan hanya dibenar terhadap musuh yang berperang serta tentera yang mengambil bahagian aktif dalam peperangan. Letupan bernai mati sebagaimana yang berlaku di Israel-Palestin akhir-akhir ini, tanpa mengira sama ada wanita, kanak-kanak, yang terlibat dan yang tidak terlibat dengan peperangan, semuanya diserang dan dibunuh dengan kejam adalah bertentangan dengan undang-undang perang dalam Islam yang menjadi amalan Rasulullah, para sahabat dan khulafa al-rasyidin kemudiannya.

Antara ulama yang cenderung kepada pendapat ini ialah Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah Al al-Syeikh, Mufti Besar Kerajaan Arab Saudi. Beliau dalam laporan akhbar al-Syarq al-Awsat, Jumaat  20/5/2002 menyatakan:  Saya bimbang letupan bernai mati itu merupakan tindakan intihar (bunuh diri), bukan istisyhad (menuntut  syahid).

Bom
Kebimbangan Mufti Besar Saudi ini ada kewajarannya, kerana sungguhpun jihad itu suatu ibadat yang dituntut, tetapi jalannya hendaklah tidak menyalahi hukum-hukum Islam.  Islam tetap dengan prinsipnya yang menuntut supaya matlamat dan cara sama-sama bersih dan  menolak falsafah matlamat menghalalkan cara.   
         
Ayatullah Husain Ali Muntazari, pemimpin kanan agama  Iran juga dikatakan cenderung kepada pendapat ini.  Beliau dalam fatwanya yang dikeluarkan pada 28 April lalu berkata: Pembunuhan orang awam yang tidak terlibat dengan perang, biar dengan apa cara dan jalan sekalipun tetap haram di sisi Islam.  Muntazari mengutuk secara khusu perbuatan meletopkan bom berani mati, kerana amalan itu mengakibatkan pembunuhan diri dan orang awam serta kanak-kanak  yang tidak bersalah,
         
Alasan yang dikemukakan oleh Muntazari ini juga jelas, kerana Islam menolak ibadat yang dibuat atas nama Allah dengan jalan membunuh manusia.  Ini kerana ibadat korban yang merupakan kemuncak pada hari raya haji, pada mulanya Nabi Ibrahim (a.s.) diperintah Allah supaya menyembelih anaknya Ismail, tetapi saat-saat akhir anak yang hendak disembelih itu ditukar dengan biri-biri. Andainya amalan membunuh manusia yang tidak bersalah itu boleh dilakukan, maka tentunya Ismail dibiar untuk disembelih bapanya yang memang bersedia melakukan perintah Allah kepadanya.
         
Golongan kedua pula berpendapat: Letupan bernai mati adalah suatu bentuk jihad yang tertinggi dan sangat besar nilainya di sisi Allah.  Adapun pembunuhan terhadap wanita dan kanak-kanak, seperti yang terjadi ketika letupan dilakukan oleh puak Hamas terhadap sasaran Israel, maka itu adalah disebabkan keadaan darurat yang terpaksa dilakukan bagi menakutkan musuh, sedangkan jalan-jalan lain tidak ada.
         
Pendapat golongan kedua ini didukung oleh beberapa ulama terkenal, seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi, Syeikh Faisal Maulawi, Dr Farid Wasil, bekas Mufti Mesir dan lain-lain.  Mereka  berpendapat letupan berani mati itu bukan Tindakan intihar (bunuh diri),  tetapi sebenarnya istisyhad (menuntyut mati syahid). 

Al-Qaradawi dan lain-lain menekankan perbezaan harus wujud antara dua jenis kematian itu.  Bunuh diri hanya berlaku daripada orang yang berputus asa daripada rahmat Allah dalam hidupnya, sedangkan mati syahid adalah orang yang sebenarnya mati, sedangkan mereka mengharapkan rahmat Allah, ia merelakan dirinya mati, demi kerana agama dan umatnya, sedangkan bunuh diri bertujuan hanya menghapuskan dirinya daripada dunia dianggap menyusahkan hidupnya.
         
Bagaimanapun Dr Sayed Muhammad Tantawi, Mufti Mesir yang juga setuju dengan pengeboman berani mati itu dinamakan istisyhad (kematian  syahid)  itu, tetap menolak amalan menyerang sasaran awam, wanita dan kanak-kanak Israel, kerana larangannya jelas dalam Islam.  Ini bermakna letupan bom berani mati, hanya dibolehkan jika sasaran itu dituju kepada hanya tentera.

Antara hujah yang diberi golongan kedua ini ialah:

          1        Wanita Israel dan kanak-kanak mereka terlibat dalam peperangan secara tidak langsung.  Mereka mewajibkan wanita menjalani khidmat tentera, dengan kata lain, masyarakat Israel adalah masyarakat tentera.  Setiap rakyatnya dikehendaki terlibat dengan ketenteraan, sama ada sebagai tentera tetap atau simpanan.  Bagi rakyat biasa pula dikehendaki membayar cukai khas bagi khidmat ketenteraan.

Menurut Faisal Maulawi:  Wanita dan kanak-kanak Israel yang mendudukki bumi Palestin secara haram itu boleh dibunuh, kerana mereka terlebih dahulu membunuh rakyat Palestin.  Ini kerana Islam mengharuskan tindakan membunuh balas dengan cara yang sama.  Dalam surah al-Nahl, ayat 126 menyebutkan firman Allah yang bermaksud:  Dan jika kamu membalas kejahatan mereka, maka hendaklah kamu membalas dengan kejahatan yang sama.

Pendapat Faisal Maulawi ini memberi erti, jika Israel menghentikan pembunuhan wanita dan kanak-kanak orang Islam, maka wanita dan kanak-kanak mereka juga tidak boleh dibunuh, kerana wanita mereka tidak terlibat secara langsung dengan peperangan.

          2        Pengebuman berani mati dengan tujuan menakut dan mengalahkan musuh, tidak boleh dianggap membunuh diri dan tidak termasuk dalam ayat yang melarang seseorang mencampak dirinya ke dalam kebinasaan.  Maksud ayat ini ialah, melarang orang memasukki medan peperangan secara membuta tuli, tanpa perancangan yang teliti.  Adapun meletupkan bom dan membuat serangan berani mati, dengan perancangan yang teliti dan diyakini kesannya boleh menakutkan musuih, maka tindakan itu diharuskan.  Tafsirn ini boleh dirujuk kepada Tafsir Ibn Kathir, al-Manar dan lain-lain.

Golongan ketiga berpendapat, serangan berani mati tidak harus diteruskan, kerana tiada tanda-tanda yang membawa kemenangan, bahkan merugikan rakyat Palestin sendiri.  Pendapat ketiga ini merupakan pendapat pemimpin-pemimpin kerajaan termasuk Dato` Seri Dr Mahathir Muhammad, Perdana Menteri Malaysia, Ahmad al-Rib`i, ahli Parlimen Kuwait dan Hashim Rapsanjani, Bekas Peresiden Iran.
         
Dr Mahathir berpendapat, kita harus berbuat sesuatu untuk perjuangan rakyat Palestin, tetapi bukan dengan cara pengebuman berani mati.  Kita harus memilih jalan diplomasi, biarpun terpaksa mengambil masa yang lebih lama.  Serangan berani mati hanya merugikan merugaikan rakyat Palestin sendiri.
         
Bom  Jangka
Hashim  Rapsanjani  pula berpendapat:  Saya boleh menerima serangan berani mati, sekalipun hingga 10 peratus umat Islam di dunia (bersamaan 120 juta), jika pengorbanan seramai itu boleh menghapuskan Israel dari muka dunia ini, tetapi pengorbanan seramai itupun, belum cukup untuk mengalah dan menghapuskan Israel.  Ini bermakna beliau juga berpendapat, serangan berani mati tidak perlu diteruskan.

Saya sependapat dengan pandangan Dato` Seri Dr Mahathir Muhammad, bahawa umat Islam perlu berbuat sesuatu untuk mengembalikan hak rakyat Palestin, tetapi setakat ini ulama Islam rata-rata berpendapat, tiada jalan selain jihad dan berani mati pada jalan Allah.

10 comments:

风骚达哥 said...

20151015 junda
Wholesale Authentic Designer Handbags
michael kors outlet
coach factory outlet
Hollister uk
Buy Kobe Shoes Online Discount
Louis Vuitton Bags Outlet Store
cheap toms shoes
ugg boots
louis vuitton outlet
michael kors uk
Louis Vuitton Handbags Discount Off
Cheap Jordans For Sale Wholesale
New Louis Vuitton Handbags Outlet
ray ban sunglasses uk
michael kors outlet online
Jordan 8 Bugs Bunny
Coach Factory Outlet Stores 70% off
louis vuitton
ugg boots
Michael Kors Outlet Deals Online
abercrombie
celine
ugg boots outlet
Jordan 6 Rings Powder Blue
Coach Factory Outlet Online Sale
Michael Kors Outlet Real Handbags Online
Oakley Vault Outlet Store Online
Christian Louis Vuitton Red Bottoms
ugg boots
coach outlet store online

John said...

nike trainers
chanel handbags
ugg boots outlet
jordan shoes
gucci outlet
pandora jewelry
adidas originals
louis vuitton
ugg australia
ugg outlet
ray ban outlet
ugg outlet
tory burch outlet online
michael kors outlet
coach factory outlet
giuseppe zanotti sneakers
ugg boots
michael kors outlet online
louis vuitton
uggs outlet
ugg boots on sale
tory burch outlet
uggs clearance sale outlet
cheap oakleys
pandora jewelry
canada goose outlet
louis vuitton outlet
michael kors outlet clearance
hollister kids
adidas superstar
nike free run
abercrombie outlet
cheap oakleys
oakley sunglasses wholesale
ugg boots
ray ban sunglasses outlet
cheap jordans
cheap oakley sunglasses
20151221yuanyuan

Meiqing Xu said...

20160321meiqing
nike air max
canada goose
oakley sunglasses
ray ban sunglasses
jordan shoes
mcm outlet
jordan 13
insanity workout
giuseppe zanotti sneakers
prada bags
louis vuitton outlet
true religion jeans
coach outlet
canada goose jackets
tory burch sale
louis vuitton
louis vuitton
nike huarache
louis vuitton outlet
michael kors handbags
michael kors handbags
ugg boots
michael kors outlet online
oakley vault
louis vuitton outlet
true religion
ugg outlet
kobe bryant shoes
nfl jerseys
nike basketball shoes
toms shoes
supra shoes
coach outlet
christian louboutin sale
louis vuitton outlet
christian louboutin outlet
rolex submariner
kate spade handbags
abercrombie and fitch
cheap nfl jerseys

艾丰 said...

jianbin0323
christian louboutin online
tiffany outlet
oakley sunglasses
michael kors online
prada handbags
michael kors outlet
michael kors handbags
rolex watches
ray-ban sunglasses
nba jerseys
longchamp handbags
cheap jordans
fitflop clearance
coach outlet
louis vuitton handbags
soccer jerseys
juicy couture tracksuit
links of london
adidas wings
michael kors outlet online
louis vuitton outlet store
fitflop sale
air jordan 11
true religion outlet
nike air force 1
true religion outlet
jordan shoes 2015
snapbacks wholesale
nike roshe
nhl jerseys
michael kors handbags
michael kors outlet online
basketball shoes

Zhenhong Bao said...

true religion jeans
fitflops shoes
coach outlet canada
ralph lauren,polo ralph lauren,ralph lauren outlet,ralph lauren italia,ralph lauren sito ufficiale
louis vuitton outlet
kate spade outlet
mbt shoes outlet
swarovski crystal
links of london jewellery
michael kors outlet
christian louboutin uk
soccer jerseys
nike roshe
michael kors outlet online
jordan shoes
prada outlet
louis vuitton outlet stores
michael kors outlet
calvin klein outlet
polo shirts
louis vuitton handbags outlet
mulberry outlet store
longchamp handbags
hermes outlet
prada shoes
kobe bryant shoes
hermes outlet
michael kors factory outlet
adidas wings
mulberry handbags
lacoste polo shirts
true religion jeans
ray ban sunglasses
michael kors outlet
nike roshe run
20160415zhenhong

chenlina said...

christian louboutin sale
michael kors outlet online
coach outlet store online
celine handbags
kevin durant shoes
adidas outlet
air jordans
uggs sale
kobe bryant shoes
fitflops uk
true religion
kate spade outlet
uggs outlet
jordan 8s
oakley sunglasses
insanity workout
ugg slippers
adidas nmd
coach outlet
uggs for women
burberry handbags
coach outlet
michael kors outlet
coach factory outlet
jordan 3 infrared
canada goose outlet
air jordans
hollister outlet
instyler curling iron
michael kors handbags
louis vuitton bags
canada goose outlet
louis vuitton handbags
louis vuitton outlet
uggs on sale
cheap cartier watches
louis vuitton outlet stores
louis vuitton outlet
true religion outlet
rolex watches
chenlina20160810

raybanoutlet001 said...

toms outlet
cheap jordans
nike huarache trainers
converse trainers
michael kors outlet
polo ralph lauren
polo ralph lauren outlet
gucci borse
nike tn
nike blazer

wesan michael said...

http://www.chromeheartsonlinestore.us.com
cheap jordans online
longchamp handbags
adidas superstar UK
huarache shoes
adidas stan smith uk
air jordan retro
kobe shoes
adidas neo
ralph lauren online,cheap ralph lauren

Meiqing Xu said...

cveland cavaliers jerseys
chaussure louboutin
louis vuitton
longchamp handbags
longchamp handbags
james shoes
coach factory outlet
adidas yeezy
coach factory outlet
sanantonios purs jerseys
20170323caiyan

raybanoutlet001 said...

longchamp le pliage
michael kors handbags outlet
new england patriots jerseys
nike air huarache
ray bans
cheap nhl jerseys
chaussure louboutin
seahawks jersey
jordan shoes
converse trainers