Monday, June 15, 2015

SELAMAT DATANG RAMADHAN BAGI TAHUN  2015 M/ 1436 H

Bulan Ramadan Bagi Tahun 2015 M/ 1436H kini di ambang pintu. Kita mengalu-alukan kedatangan bulan yang mulia ini, bulan yang penuh keberkatan, bulan keampunan dosa, bulan nuzul al-Qur`an dan bulan Lailatul Qadr yang lebih baik dari 1000 bulan.

Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling sesuai bagi kita merombak segala adat dan tradisi yang bertentangan dengan hikmat puasa yang mendidik manusia menjadi tabah, sabar, jujur dan penuh azam untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai hamba Allah dalam keadaan lapar dan dahaga.

Bulan Ramadan merupakan bulan yang paling tepat bagi kita menukar teradisi yang buruk dan negatif dengan program yang positif, membina dan berfaedah dengan melakukan amal-amal kebajikan dan ibadat dan dengan semanmgat kerja tanpa dijejas lapar dan dahaga.

Puasa tidak diwajibakan keatas umat manusia semata-mata supaya mereka berlapar tanpa tujuan-tujuan yang luhur, malah puasa tidak diwajibakan untuk menjadikan manusia lebih lemah dan manja dalam menghadapi kenyataan dahaga dan lapar dan bukan untuk mendorong manusia lebih banyak tidur dan berhibur.

Sesungguhnya puasa merupakan sekolah bagi melatih para muridnya meningkatkan azam dan membulatkan tekad serta menjujurkan niat hati bagi mencapai keredaan Allah dan pembebsan jiwa dari tekanan nafsu dan samangat keakuan yang sempit.

Manusia yang bebas dari belenggu-belenggu nafsu kebendaan, manusia yang berani dan tabah dalam memperjuangkan kebenaran, manusia yang jujur terhadap Allah dalam segala tindak tanduknya, manusia yang baik dan damai perhubungannya dengan saudaranya sesame Islam, itulah manusia mu`min yang sebenarnya sedia menerima pembentukan sikap melalui ibadatnya.

Kini Ramadan hampir tiba, cabaran di hadapan kita ialah merombak tradisi yang lapuk dan menukarnya dengan amalan yang positif dan membina. Marilah kita melatihkan diri kita untuk beramal dan berjihad di bawah desakan lapar dan dahaga dengan semangat dan keazaman yang tinggi dan penuh wibawa.
Sekian.Selamat datang Ramadan bulan keberkatan dan Penuh Kemuliaan